« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Výsledky voleb do ZO Nechvalice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby do ZO - opis výsledku hlasování v okrsku č. 3.pdf
Datum a čas: 24.09.2022 15:25 List č.: 1 OPIS výsnsnxu nnnsováuí v oxnsxu Obec Okrsek KČl Název obce
<br> Identifikace okrsku: 540846 3 0 Nechvalice Zastupitelstvo: Nechvalice Volební obvod: 1
<br> Tiskopis T/3 - Typ voleného zastupitelstva : 1 Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku : 84
<br> Počet voličů,kterým byly vydánytúřední obálky : 44 Počet odevzdaných úředních obálek ' : 44 Počet platných hlasů ve volebním okrsku
<br> (celkem pro všechny volební strany) : 365 Počet volebních stran ve volebním okrsku (dle HL) : 4 Počet volebnich stran,které ve volebním okrsku získaly
<br> alespoň jeden platný hlas : 4 Kontrolní číslo 2 : 546 Strana - 01 Počet hlasů: 123 KČ3: 124 posl.kandidát: 9 č.hl.|č.hl.lč.hl.lč.hl.|č.hl.!č.hl.!č.hl.|č.hl.|č.hl.!č hl.l 01.14|oz.5|o3.2|04.10|os.30|os.18|07.2|oe.BIOS.34| Strana — 02 Počet hlasů: 45 KČ3: 47 posl.kandidát: 7
<br> č.hl.|č.hl.!č.hl.!č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.lč.hl.!č.hl.|č.hl.| 01.s|oz.4|o3.11|04.1|os.17|os.2|o7.sl
<br>.--.<.> --------.<.> -__.<.> -----_-_-__---_--__-_------_---------------_-_-__---_-__-----_-
<br> Strana - 03 Počet hlasů: 165 KČ3: 168 posl.kandidát: 9 č.hl.|č.hl.|č.hl.!č.hl.|č.hl.!č.hl.lč.hl.|č.h1.|č.hl.|č 01.29|02.4o|o3.4|04.3|05.19|06.5|07.11|oa.24|o9.30|
<br>.<.>.-------.<.> -—_----.<.> -.<.> -.<.> --------_----—------________—_____---------------------____
<br> Strana - 04 Počet hlasů: 32 KČ3: 36 posl.kandídát: 9 č.hl.!č.hl.|č.h1.lč.hl.!č.hl.|č.hl.|č.hl.lč.hl.|č.hl.lč.hl.| 01.2|02.o|03.3|o4.2|os.3|06.o|07.5|oe.slos.11|
<br> Konec opisu
<br> 540846 — 3 - 1 - 2045212526 KV
Volby do ZO - opis výsledku hlasování v okrsku č. 2.pdf
Datum a čas: 24.09.2022 16:32.List č.: 1
<br> 0915 vžsmnm msovimi v omsm
<br> Obec Okrsek KČl Název obce Identiiikace okrsku: 540846 2 6 Nechvalice Zastupitelstvo: Nechvalice Volební obvod: 1
<br> Tiskopis T/3 ' Typ voleného zastupitelstva : 1 Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku : 88
<br> Počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky : 67 Počet odevzdaných úředních obálek : 67 Počet platných hlasů ve volebním okrsku
<br> (celkem pro všechny volební strany) : 555 Počet volebních stran ve volebním okrsku (dle HL) : 4 Počet volebních stran,které ve volebním okrsku získaly
<br> alespoň jeden platný hlas : 4 Kontrolní číslo 2 : 786 Strana — 01 Počet hlasů: 159 KČ3: 160 posl.kandidát: 9
<br> Č.hl.lč.hl.|Č.hl.lč.hl.!č.hl.!č.hl.|č.hl.|č.hl.!č.hl.!č.hl.| Ol.4l|02.18103.20I04.5105.l7|06.12l07.8I08.19l09.19I
<br> Strana - 02 Počet hlasů: 60 KČ3: 62 posl.kandidát: 7 č.hl.!č.hl.lč.hl.lč.hl.lč.hl.[č.hl.|č.hl.!č.hl.lč.hl.!č.hl.! 01.25102.3103.9I04.2l05.6|06.3l07.12|
<br> Strana — 03 Počet hlasů: 180 KČ3: 183 posl.kandídát: 9 č.hl.ič.hl.lč.hl.lč.hl.!Č.hl.!č.hl.|Č.hl.!č.hl.|č.hl.!č.hl.l 01.44102.24IO3.18104.l3l05.34l06.7IO7.10I08.21|09.9|
<br> Strana - 04 Počet hlasů: 156 KČ3: 160 posl.kandídát: 9 č.hl.!č.hl.lč.hl.!č.hl.!č.hl.!č.hl.|Č.hl.!Č.hl.|č.hl.!č.hl.| 01.17I02.31|03.15l04.GIOS.7l06.23I07.ll08.26I09.30|
<br> ___—___—__.<.>.<.> _.<.> ________________-___-_____——--—_-_--.-.<.> -.<.> ___---—_-_--_—_______._____
<br> Konec opisu
<br> 540846 - 2 — 1 — 2045509307 KV
Volby do ZO - opis výsledku hlasování v okrsku č. 1.pdf
Datum a čas: 24.09.2022 16:43 List č.: 1
<br> OPIS výsnnnxo HLASOVÁNÍ v oxnsxu
<br> Obec Okrsek Kčl Název obce Identifikace okrsku: 540846 1 s Nechvalice Zastupitelstvo: Nechvalice Volební obvod:
<br> Tiskopis T/3 * Typ voleného zastupitelstva : 1 Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku : 357
<br> Počet voličů,kterým byly vydány*úředn1 obálky : 219 Počet odevzdaných úředních obálek ' : 219 Počet platných hlasů ve volebním okrsku
<br> (celkem pro všechny volební strany) : 1700 Počet volebnich stran ve volebním okrsku (dle HL) : 4 Počet volebních stran,které ve volebním okrsku získaly
<br> alespoň jeden platný hlas : 4 Kontrolní číslo 2 : 2504 Strana - 01 Počet hlasů: 598 KČ3: 599 posl.kandidát:
<br> 9 č.hl.!Č.h1.lč.hl.!č.h1.|č.hl.|č.hl.|č.hl.lč.hl.!č.hl.|č <.>
<br> 01.73|02.102|03.23|o4.77|os.47|06.25|07.salos.63|09.1zo|
<br> Strana — 02 Počet hlasů: '240 KČ3: 242 posl.kandidát: ?
<br> č.hl.|č.hl.!č.hl.|Č.hl.|Č.hl.!č.hl.!č.hl.lč.hl.!č.hl.|č <.>
<br> 01.zaloz.47|03.45|04.25|os.27|06.34|o7.33|
<br> Strana - 03 Počet hlasů: 672 KČ3: 675 posl.kandidát: č.h1.|č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.!č.hl.!č.hl.|č.h1.|č.hl 01.144|02.ss|03.64|04.s9|os.so|os.solov.101|oe.100|09.3
<br> —_—-——_——-————-_-----_-__-__--__—___—___---_-------———--—-——---——_-————__—————- <.>
<br> Strana - 04 Počet hlasů: 190 KČ3: 194 posl.kandidát:
<br> 9 č.hl.!č.hl.|č.hl.!č.hl.!č.hl.lč.hl.!č.hl.|č.hl.|č.h1.|Č <.>
<br> 01.32|oz.7103.31|04.27|os.27|06.6|07.39|oe.10|09.11|
<br> Konec opisu
<br> 540846 — 1 - 1 - 2044859074 KV
Příloha č. 1.pdf
1.zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vz zjišťování výsledků voleb a seznam volebnich stran,1 zákona):
<br> tahu k hranici pro postup do dalšíh které jí vybavily (S 45 ods
<br> Celkem platných hlasů: 2620 Počet volených členů zastupitelstva: Přepoč.základ
<br> Volební strana Počet Počet pro porovnání Poměr hlasů hlasů kand.k hranici k základu
<br> č.l - Občanská demokratická strana 880 9 2620.00 33,58
<br> č.2 - KDU-ČSL 345 7 2037,77 16,93
<br> č.3 - NECHVALICKO A XXXX XXXX X XXXX.XX XX,XX
<br> č.4 - NECHVALICKO 373 9 2620,00 14,42
<br> Pro rozhodnuti o postupu bylo použito 5% hranice <.>
<br> Seznam volebnich stran,které postoupily
<br> Občanská demokratická strana
<br> KDU—ČSL *
<br> NECHVALICKO A XXXX NBCHVALICKO
<br> X.Pořadí vypočtených podilů,počet mandátů pro jednotlivé volební strany:
<br> Pořadí Hodnota podílu Číslo a zkrácený název volebni stran! 1.1017,00 3 — NECHVALICKO A XXXX X.XXX,XX X — Občanská demokratická strana 3.508,50 3 - NECHVALICKO A XXXX X.XXX,XX X — Občanská demokratická strana 5.378,00 4 — NECHVALICKO 6.345,00 2 — KDU—ČSL 7.339,00 3 - NECHVALICKO A XXXX X.XXX,XX X - Občanská demokratická strana 9.254,25 3 - NECHVALICKO A'STAN Volební strana Mandáty l - Občanská demokratická strana 3 2 — KDU—ČSL 1 3 - NECHVALICKO A XXXX X X — NBCHVALICKO X
<br> XXXXXX — str <.>
<br> do dalšího zjišťování výsledků voleb:
<br> č <.>
<br> Příloha č.1
<br> !: misu o výsmnm vom no mm:-rustu 05031)
<br> 16:34 hod <.>,24.09.2022
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Hodina,den,měsíc a XXX vyhotovení zápisu
<br> Jména,přijmení a podpisy: X) zaměstnanec obce,jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
<br> zaměstnanec Českého statistického úřadu:.QQQÉa.qQÉmŠĚQ.KYQŘQŘQYŘ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (5 43 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů),není tiskový výstup podepsán výše uveden...
Zápis o výsledku voleb do ZO v obci Nechvalice.pdf
ZÁPIS o výsmxu vom no zasmnmsrva 03cm 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) Nechvalice okres Příbram
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> konaných ve dnech (dne).?3:9?:.7.?4:9?:39??.byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 3 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování 3 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ' ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 529 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 330 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 330
<br> A) Jména & přijmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a přijmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení Volební strana č.1 — Občanská demokratická strana
<br> 1.XXXX XXXXXX XX X.XXX
<br> X.Veronika Stiborová 28 l.128
<br> 3.Vít Zrůbek 29 2.125
<br> Volební strana č.2 — KDU—ČSL 1.XXXXXXX XXXXXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.3 - NECHVALICKO A XXXX
<br> X.XXXXXXXX XXXXX XX l.XXX X.XXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XX Volební strana č.X — NECHVALICKO 1.XXXXX XXXXXX XX X.XX B) Jména a přijmení náhradníků: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.Volební strana č.1 - Občanská demokratická strana 1.XXXXX XXXXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XX X.XXX XXXXX XX X.XX X.Vojtěch Pudil XX X.55 5.XXXXXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXXX XX X.XX Volební strana č.X - KDU-ČSL 1.XXXXX XXXXXX XX X.XX X.Veronika Lípová XX X.54 3.XXXX XXXXXXXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.3 - NECHVALICKO A XXXX
<br> XXXXXX — str.č.X
<br> ZÁPIS o výsmnxu vous no zasmznmm onen 1)
<br> (Ji-waD-i
<br> Volební strana č.4
<br> XXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5671110

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz