« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Volby do zastupitelstev obcí 2022 - oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích (pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby do zastupitelstev obcí 2022 - oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích (pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů)
GBM '
<br> *USEKŽ“
<br> Volby do zastupitelstva obce
<br> Konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> Oznámení
<br> V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 podle ustanovení © 21 odst.4 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> zveřejňujeme
<br> minimální potřebné počty podpisů na petici podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta — sdružení nezávislých kandidátů
<br> Registrační úřad Počet obyvatel Počet podpisů pro Počet podpisů pro k 1.1.2022 nezávislého sdružení nezávislých kandidáta kandidátů Strakonice 664 27 47
<br> Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů,připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu.V záhlaví petice a každé její další straně musí být uveden název volební strany,název zastupitelstva obce,do kterého volební strana kandiduje & rok konání voleb.Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno,příjmení,datum narození a místo,kde je přihlášen k trvalému pobytu,jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat.Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých <.>
<br> Obec Osek,Osek 77,38601 e-mail: starosta©obec-osek.cz,tel.: 383 392 262,mobil: 724 181 038,dat.schránka: 22221me
<br> Ú B ŠŠŠ tí; '
<br> OSEKt '—
<br> Potřebný počet podpisů je procentuálně stanoven v příloze k zákonu o volbách do zastupitelstev obcí ve vazbě na počet obyvatel obce podle stavu k 1.lednu
<br> roku,v němž se konají volby <.>
<br> Číslo vypočítané registračním úřadem podle přílohy bylo,jak zákon ukládá,zaokrouhleno na celé číslo nahoru.Povinné náležitosti petice upravuje & 21 odst.4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí <.>
<br> Příloha k zákonu č.491/2001 Sb.:
<br> Obec,městská část,městský obvod,v seznamech popřípadě volební obvod
<br> Potřebné počty podpisů voličů zapsaných z počtu obyvatel obce,městské části,městského obv...

Načteno

edesky.cz/d/5671107

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz