« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Volby 2022 - do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pocet-clenu-vk.pdf
Obecní úřad Heřmaň
Heřmaň 43,370 07 České Budějovice
<br> VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> Starostka obce Heřmaň podle:
<br> - zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstvech obcí a o změně některých dalších zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") <,>
<br> - vyhláška č.59/2002 Sb <.>,o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen
"vyhláška") <.>
<br> Stanovuje dle (§ 15 odst.1 písm.d) zákona minimální počet členů okrskové volební komise:
<br> pro volební okrsek obce Heřmaň - 4 členové
<br> V Heřmani dne: 20.7.2022
<br> Ing.XXXX XXXXXX
starostka obce
oznameni-o-konani-voleb.odt
Obecní úřad Heřmaň
Heřmaň 43,370 07 České Budějovice
<br>
Volby do Zastupitelstva obce
a do Senátu Parlamentu ČR
konané ve dnech 23.a 24.září 2022
(případné II.kolo senátních voleb se koná 30 září a
1.října 2022)
<br> Starostka obce podle § 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §15,odst.1 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Zastupitelstva obce Heřmaň a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
<br> - v pátek 23.září od 14:00 do 22:00 hod <.>
- v sobotu 24.září od 8:00 do 14:00 hod <.>
<br> případné II.kolo senátních voleb se koná:
<br> - v pátek 30.září od 14:00 do 22:00 hod <.>
- v sobotu 1.října od 8:00 do 14:00 hod <.>
<br> 2.Místem konání voleb:
Ve volebním okrsku č.1 je volební místnost na Obecním úřadu v Heřmani čp.43 pro voliče obce Heřmaň <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> 4.Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny před prvním dnem konání voleb,je možné je též převzít v den voleb ve volební místnosti.V případě konání II.kola voleb do Senátu Parlamentu ČR volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech konání voleb <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 15.8.2022 Ing.XXXX XXXXXX
Sejmuto den: starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/5670461

Meta

Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz