« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Veřejná vyhláška - přechodná úprava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - přechodná úprava (1.9 MB)
v r \^ MĚSTSKY URAĎ KRÁLOVICE Markova 2,Královice PSČ 331 41 ODBOR VÝSTAVBY Váš dopis zn.: Ze dne: Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: E-mail: Tel.: Datum: 12.9.2022 OV/3334/2022-Tisj OV/22771/22TÍSJ XXXX XXXXX podatelna@kralovice.cz XXX XXX XXX XX.X.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Městský úřad Královice,odbor výstavby,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal obec Rybníce,IČO 572969,Rybniče č.p.105,331 51 Kaznějov,kterou zastupuje Značky Plzeň s.r.o <.>,IČO 27971511,Drahotínská č.p.607,331 51 Kaznějov (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.l písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích komunikace: místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v obci Rybniče v místě: MK č.1,2,4 a7 dle Pasportu komunikací obce Rybniče,k.ú.Rybniče u Kaznějova,viz příloha „situace dopravního značení" termín: 26.9.2022 - 30.6.2023 důvod: ochrana obecního a soukromého majetku,zejména pozemních komunikací,které svým stavebním a dopravně technickým stavem neodpovídají zvýšenému provozu nákladní dopravy,souvisejícímu s realizací zástavby lokality Na Bílém vrchu v obci Rybniče dopravní značení: viz příloha „situace dopravního značení".Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: l.Přechodná úprava provozu bude realizována v souladu se souvisejícím stanovením přechodné úpravy provozu na silnici 1/27,vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje,odborem dopravy a silničního hospodářství pod spis.zn.: ZN/2157/DSH/22 dne 7.9.2022.Č.j.OV/22771/22 Tisj str.2 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb...

Načteno

edesky.cz/d/5670379

Meta

Veřejná vyhláška   Prodej   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
01. 12. 2022
01. 12. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz