« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu (3.49 MB)
v r v MĚSTSKY URAĎ KRÁLOVICE Markova 2,Královice PSČ 33141 ODBOR VÝSTAVBY Váš dopis zn.: Ze dne: Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: E-mail: Tel.: Datum: 20.9.2022 OV/3336/2022-Tisj OV/22791/22Tisj XXXX XXXXX podatelna@kralovice.cz XXX XXX XXX XX.X.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Městský úřad Královice,odbor výstavby,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 zákona c.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal KRÁL PM CENTRUM s.r.o <.>,IČO 25220799,Chebská č.p.79/23,Plzeň 5-Křimice,322 00 Plzeň,kterého zastupuje Značky Plzeň s.r.o <.>,IČO 27971511,Drahotínská č.p.607,331 51 Kaznějov (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.l písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích komunikace: místní komunikace a veřejně přístupná účelová komunikace v obci Rybniče v místě: pozemní komunikace na pozemcích parc.č.1779/3,374/9,1779/2,1779/10 a 1779/11 v k.ú.Rybniče u Kaznějova,viz příloha „situace dopravního značení" termín: 3.10.2022 - 30.11.2022,z toho l.etapa od 3.10.2022 do 23.10.2022 2.etapa od 24.10.2022 do 30.11.2022 důvod: realizace stavebního záměru „Rekonstmkce místní komunikace Na Bílém vrchu v obci Rybniče" včetně výstavby splaškové kanalizace dopravní značení: viz příloha „situace dopravního značení".Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: l.Přechodná úprava provozu bude realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím místně a věcně příslušného silničního správního úřadu o povolení úplné uzavírky dotčené pozemní komunikace (dále jen "rozhodnutí") a v souladu se souvisejícím stanovením přechodné úpravy provozu na silnici 1/27,vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje,odbo...

Načteno

edesky.cz/d/5670378

Meta

Veřejná vyhláška   Prodej   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
01. 12. 2022
01. 12. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz