« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/238

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/238
č.j.MMB/0472860/2022/Volf
<br> WO '? O
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat1 směnit darovat,m'onaimout.nronachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výnrosu & záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením š 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme go dobu 15-tí dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.směna části pozemku p.č.294/1 ostatní plocha,ostatni komunikace o výměře 425 m2 v k.ú.Brněnské Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna
<br> 1;
<br> Lokaitta - Tuřansťrca
<br> 330/
<br> 22
<br> č.'.MMB/O472860/2022/Volf
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela©brno.cz)
<br> 2.pronájem části pozemku p.č.4343 orná půda () výměře 156 m2,k.ú.Bystrc
<br> _.alb.<.> : <.>
<br> \
<br> _.„„.______._.<.>.L.<.>
<br> r.'.- Lokalita - Ra kovecka
<br> i“ "" “_ _ _ -' '.hl.—Jutsko! Fflůňlř! Exim.!d3|tš.:mwy nohu
<br> '\ 1.- ' -.- -„ - „.<.>.<.> ' Í' „ )),<.> ::" “ __7 _.„ _ _._.<.>.<.>.<.>.v u.<.>.—.<.>.s „„.<.>.—w _.<.>.n._ i; 4 <.>
<br>,<.> rulhtkc ' nun
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel.542173459,e-mail: rehorova.sona©brno.cz)
<br> čj.MMB/0472860/2022/Volf
<br> 3.propachtování tří části pozemku p.č.1938130,ostatní plocha,jiná plocha,0 výměrách 100 m2,100 m2 a 100 m2,v k.ú.Bystrc
<br> 324351 ? 190%? 1
<br> ? '! 913! 1 3
<br> 49? fear o:
<br> __ ' „1.5% megera—5
<br> M )
<br> _ “ fáma-:> \\ \ \“ "*.' „ „„z -,\ ' ' "-__ \._.\,11/ \,_ 41938!on.d _“ 15.15? !; ' :'.„r \,;,\ _x \\ f/ ff / "5/ ' /,<.>.).(Flf/VJ f 1 ar: '; m-.4 /
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové...

Načteno

edesky.cz/d/5670000

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz