« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - nařízení statutárního města Brna č. 28/2022 - stání za cenu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - nařízení statutárního města Brna č. 28/2022 - stání za cenu
:.<.> : - SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPiSÚ :=:-.a: MINISTERSTVO VNiTRA V územních samosprávných celků 3333: ČESKE REPUBLIKY *— a některých správních úřadů 00.0.0000 O.<.> <.>,„ automatu mesto Bano 3351) městská část Redkovrce a Mokrá Hora Po DA'l'EÍLNA 2 2,odborveřejné Správy,dozoru a kontroly „ „,22 09,».„ náměstíHrdinů1634/3 “ a“ ' ' 2822 1010 140 21 Praha 4 Clslojedr-Jcí """ “ „ hacks-“1116317"“FERM WW Císlo datové zprávy zveřejnění: 1085605600
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
<br> Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s 5 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Vkládatel: Statutární město Brno
<br> Druh právního předpisu: Nařízení
<br> Číslo právního předpisu: 28/2022
<br> Název právního předpisu: kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.912019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebojejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších nařízení
<br> Datum vydání právního předpisu: 21.09.2022
<br> Zakonné zmocnění: zákon č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích — š 23 odst.1
<br> Oblast právní úpravy: pozemní komunikace - zpoplatnění stání a odstavení
<br> Účinnost právního předpisu: 21.11.2022
<br> Právní předpis,kterýje rušen nebo měněn: 9/2019: kterým se vymezují oblastí statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebojejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
<br> Právní předpis,kterýje rušen nebo měněn: 12/2019: kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č <.>
<br> 9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních ...

Načteno

edesky.cz/d/5669999

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz