« Najít podobné dokumenty

Město Bakov nad Jizerou - Vyhlášení dotací města Bakov nad Jizerou na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bakov nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení dotací města Bakov nad Jizerou na rok 2023
Č.j.BnJ-FO-2022/1570
<br>
<br> Vyhlášení dotací města Bakov nad Jizerou na rok 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
Na základě dokumentu „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Bakov nad Jizerou“ (dále
<br> jen „Zásady“) - schváleného usnesením č.Z131/6-15 dne 7.9.2015 a na základě usnesení rady města
<br> Bakov nad Jizerou č.R1522/15-2022 ze dne 29.8.2022 je vyhlášeno dotační řízení pro nestátní neziskové
<br> subjekty a fyzické osoby zabývající se spolkovou,sportovní a zájmovou činností na území města Bakov
<br> nad Jizerou.Zásady jsou dostupné na webové stránce města Bakov nad Jizerou (www.bakovnj.cz sekce
<br> Samospráva – Rozpočet a hospodaření města – Dotace z rozpočtu města).Pro účely dotačního a
<br> příspěvkového řízení (dále jen dotační řízení) se nestátními neziskovými subjekty rozumí spolky <,>
<br> církevní právnické osoby,obecně prospěšné společnosti,fyzické a právnické osoby vyvíjející veřejně
<br> prospěšnou činnost.Účelem dotačního řízení je zajistit podporu města výše uvedeným subjektům v
<br> jejich aktivitách.Dotace na rok 2023 jsou konkretizovány pro jednotlivé účely podpory <.>
<br>
<br>
<br> Rozdělení oblastí podpory: (článek III bod 1 Zásad)
<br>
1.Programové dotace
<br>
Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé dotační oblasti.Uvedené částky jsou pouze informativní <,>
<br> přesnou výši stanoví Zastupitelstvo v rámci schvalování rozpočtu na rok 2023 <.>
<br>
<br> Oblast: Předpokládaná
<br> částka
<br> a) oblast sportu a sportovních aktivit (na sportovní činnost a
jednotlivé sportovní akce) <,>
<br> 800.000,-
<br> b) zabezpečování volnočasových aktivit občanů,zejména dětí a
mládeže,podpora výchovy dětí a mládeže a dalšího vzdělávání
<br> občanů,protidrogová prevence <,>
<br> 200.000,-
<br> c) sociální péče a zdravotnictví,600.000,-
<br> d) kulturní aktivity,církve,předškolní vzdělávání 100.000,-
<br>
<br>
<br> Finanční prostředky jsou přiděleny do prvního kola.V případě jejich nevyčerpání může být vyhlášeno
<br> druhé kolo.Poskytovatel si ...

Načteno

edesky.cz/d/5669945


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bakov nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz