« Najít podobné dokumenty

Město Brno - STANOVENÍ místní úpravy provozu doplnění OPS - Stání pro motocykly a koloběžky Opletalova -MK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STANOVENI_oblast_1-01_opletalova_0316585_2022.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0316585/2022/6 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0470549/2022/PER TEL./E-MAIL: 542 174 757/pernicova.jitka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III.třídy
<br> Opletalova– zařazené v „OPS 1-01 centrální oblast“ v Brně – MČ Brno-střed <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Oblast placeného stání 1- 01 – pozemní komunikace – místní komunikace III.třídy Opletalova -
<br> změna organizace statické dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemní
<br> komunikaci – doplnění dopravního značení k parkovacím stáním pro motocykly a koloběžky <.>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu na místní úpravu
<br> provozu předložené formou výkresu č.01.1 pod názvem akce: „OPS 1-01,FÁZE A,ULICE
<br> OPLETALOVA - MK“,ve formátu A3 s datem ČERVEN 2022,zpracovaného společností Brněnské
<br> komunikace a.s <.>,Renneská 1 a,639 00 Brno,projednaného s dotčeným orgánem Policií České
<br> republiky,Městským ředitelstvím Policie Brno,Dopravním inspektorátem,pracovištěm dopravního
<br> inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno,kterému byl výše uvedený návrh místní úpravy doručen do
<br> datové schránky dne 07.06.2022 konkludentním způsobem,ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona
<br> o silničním provozu,dle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v...
Vykres_doplneni_OPS_1-01_Centralni_oblast_-_faze_A_-_Opletalova_-_stani_pro_moto.pdf
O
p
le
t
a
lo
<br> v
a
<br> 9
<br> 6
<br> 6
<br> 4
<br> 2
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> dl <.>
<br> zám <.>
<br> k.dl <.>
<br> k.dl.k.d
l <.>
<br> k
<.> d
<br> l <.>
<br> k
<.> d
<br> l <.>
<br> JAMU
<br> k <.>
<br> k <.>
<br> k <.>
<br> k <.>
<br> k <.>
<br> k <.>
<br> k <.>
<br> k <.>
<br> k <.>
<br> k <.>
<br> k <.>
<br> b.d
l <.>
<br> r.d
l <.>
<br> r.d
l <.>
<br> So
lniè
<br> ní
<br> Joštov
a
<br> P
<br> SL
<br> SL2x SL
<br> E 13
<br> IP 12
<br> SL
<br> K
<br> STÁNÍ
VYZNACENÁ
<br> MIMO
<br> IZ 8a
<br> E 12a
<br> IP 4b
<br> STÁNÍ
VYZNACENÁ
<br> MIMO
<br> IZ 8b
<br> E 12b
<br> B 2
<br> SL
<br> IP
1
<br> 1
a
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> P
2
x
<br> E
1
<br> 3
IN
<br> S
T
<br> A
L
<br> O
V
<br> A
T
<br> E 13
<br> E 13
<br> IP 13c
<br> P
<br> 1
E 13
<br> E 13
<br> IP 13c
<br> P
1
<br> SL
<br> CYKLISTÉ
VOZIDLA M
<br> HD <,>
S POVOLEN
<br> ÍM OD MMB
<,>
<br> VOZIDLA
<br> IZ 6a
<br> CYKLISTÉ
VOZIDLA MHD,S POVOLENÍM OD MMB <,>
VOZIDLA
<br> IZ 6b
<br> 2x V 10b pro motocykly (3x1,6m)
INSTALOVAT VČETNĚ SYMBOLU MOTOCYKLU
<br> 4,02,0
2,0
<br> 3,5
<br> 3,0
<br> 7
<,> 0
<br> 3
<,> 2
<br> S
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> příslušných režimů a doby platnosti <.>
dodatkových tabulek E 13 s označením
<br> Vzorový vzhled vyplnění úsekových
<br> 1
<br> OBLAST 1-O1
<br> CENY NA MÍSTE
<br> NEBO PO ZAPLACENÍ
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> V PRACOVNÍ DNY
<br> pokud není ve výkrese výslovně uvedeno jinak <.>
dopravní značení musí být zrealizováno v souladu s TP 65 a TP 133 <,>
a v tomto výkrese je zobrazeno jako stávající stav.Všechno instalované
dokumentace fáze A a B pro oblast 1-01 a návazných výkresů úprav <,>
Veškeré ostatní dopravní značení bylo vyřešeno v rámci výkresové
<br> nedošlo už k osazení SDZ ani VDZ <.>
byla v rámci rekonstrukce ulice Opletalova stavebně vybudována...

Načteno

edesky.cz/d/5669741

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz