« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Jaselská, p.p.č. 372/1,372/2 k.ú. Veveří - "Kolejní domy sv. Augustina" - odvolání proti SP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

preruseni_odvolaciho_rizeni.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor územního a stavebního řízení
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního a stavebního řízení
<br> Malinovského nám.3 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: OUSR/MMB/0283850/2022 Brno 14.09.2022
<br> Č.J.: MMB/0462333/2022 Brno 21.09.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Usnesení
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor územního a stavebního řízení,jako odvolací správní orgán,příslušný
<br> podle § 89 odst.1 a § 178 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen
<br> „správní řád“),v rámci své kompetence dané § 139 odst.5 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
<br> v platném znění,a čl.9 odst.3 písm.c) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
<br> č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,v platném znění,vede pod sp.zn <.>
<br> OUSR/MMB/0283850/2022 odvolací řízení,jehož předmětem je přezkoumání stavebního povolení
<br> č.j.MCBS/2022/0030524/ZEMK,sp.zn.3200/MCBS/2021/0198053,ze dne 28.2.2022,kterým Úřad
<br> městské části města Brna,Brno – střed,Stavební úřad,povolil stavbu s názvem „Kolejní domy
<br> sv.Augustina“ Brno,ul.Jaselská,na pozemku parc.č.372/1,372/2,k.ú.Veveří,obec Brno <.>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor územního a stavebního řízení,na základě žádosti stavebníka – Dům
<br> XXXXXXXX s.r.o <.>,IČO XXXXXXXX,Purkyňova 71/99,612 00 Brno,odvolací řízení vedené pod sp.zn <.>
<br> OUSR/MMB/0283850/2022 podle § 64 odst.2 správního řádu
<br>
<br> p ř e r u š u j e
<br>
<br> do 30.11.2022 <.>
<br>
<br> Účastníkem řízení podle § 27 odst.1 správního řádu je společnost XXX XXXXXXXX s.r.o <.>,IČO
<br> 08918759,Purkyňova 71/99,612 00 Brno <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Úřad městské části města Brna,Brno – střed,Stavební úřad (dále jen „stavební úřad“),po projednání
<br> žádosti stavebníka – společnosti XXX XXXXXXXX s.r.o <.>,Purkyňova XX/XX,612 00 Brno (dále jen
<br> „stavebník“),zastoupeného na základě plné moci Yvonou Čumovou,Klatovská 426/20,602 00 Brno <,>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5669740

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz