« Najít podobné dokumenty

Obec Ovesná Lhota - Usnesení z veřejného zasedání ZO ze dne 30. 3. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ovesná Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 30. 3. 2022.odt [0,14 MB]
OBEC OVESNÁ LHOTA
Ovesná Lhota 49,582 91 Světlá nad Sázavou
IČO: 00580015,tel.: 775 572 973,775 572 972,mail.:ou-ovesnalhota@seznam.cz
<br> Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ovesná Lhota,které se konalo 30.3.2022
v 18.00 hodin v budou obecního úřadu v Ovesné Lhotě čp.49
Přítomni: XXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX,Petřík J <.>,Polnický J <.>,Šemík Vl <.>
Nepřítomni:
zapisovatel: Kadlecová,ověří: Jelínek M <.>,Petřík J <.>
Program
1/ Finanční dar na podporu uprchlíků v UK
2/ Rozpočtová opatření
3/ Luže dostavidla – obecní rybník
4/ Bio odpad
5/ Cena palivového dřeva
6/ Jarní úklid
7/ Diskuze
<br> Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu a schválení programu <.>
Zapisovatelem je navržena paní Kadlecová a ověřovateli zápisu jsou navržení pan Petřík J <.>,a panJelínek M <.>
<br> Doplnění programu: 7/ DPP Burian
8/ Aktualizace stanov – Mikroreg.Světelsko
9/ Vzhled autob.zastávky
10/ pokácení ořechu – autob.Záliv
11/ Diskuze
<br>
1/ Dar – zaslání finanční podpory na konkrétní pomoc uprchlíkům
Starostka zastupitelům navrhla zaslání finanční pomoci konkrétní organizaci,která pomáhá uprchlíkům z UK <.>
<br> Návrh usnesení č.1: ZO navrhuje schválit dar na pomoc uprchlíků z Ukrajiny <.>
Hlasování : pro 2 proti 0 zdržel se 4
<br> Usnesení č.1:ZO neschvaluje dar na pomoc uprchlíků z UK <.>
<br> 2/ Rozpočtová opatření
Starostka obce navrhuje ZO,aby schválilo pravomoc schvalovat rozpočtová opatření bez finančního omezení.Rozpočtová opatření budou ZO předkládána pravidelně a bez zbytečného odkladu <.>
<br> Návrh usnesení č.2: ZO navrhuje schválit pravomoc starostce,schvalovat rozpočtová opatření bez omezení <.>
<br> Hlasování : pro 6 proti 0zdržel se 0
<br> Usnesení č.2: ZO schvaluje pravomoc starostce,schvalovat rozpočtová opatření bez omezení <.>
<br> 3/ Luže do stavidla
Nechají se vyrobit nové dubové luže do stavidla do obecního rybníka <.>
<br> 4/ Bioodpad
Vzhledem k tomu,že nám na jaře 2022vypověděla spolupráci na likvidaci bioodpadu paní Hos...

Načteno

edesky.cz/d/5669223

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ovesná Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz