« Najít podobné dokumenty

Obec Klášter - ZÁMĚR OBCE prodej pozemku V. MÁLEK II 19.9.2022.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klášter.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁMĚR OBCE prodej pozemku V. MÁLEK II 19.9.2022. (263.29 kB)
OBEC KLÁŠTER
<br> Klášter 70,335 01 Nepomuk,IČO 00256765
<br> Obec Klášter k prodeji,směně,darování čí pronájmu nemovité věci dle ?; 39 zákona
<br> č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších p předpisů ( obecní zůzení) <.>
<br> Obec Klášter zveřejňuje záměr prodej nemovité věcí a To :
<br> 1.) Prodej obecního pozemku parcelní číslo 1173/26,pozemek o výměře 7 1112,dle zaměření v katastru nemovitostí za cenu 70,— Kč za m2,to je za částku 490,- Kč <.>
<br> 2.) Prodej pozemku parcelní číslo 1173/46 o výměře 26 m2 dle geodetického zaměření za cenu 70,- Kč 1112,to je za částku 1.820,- Kč Bude odděleno z pozemku parcelní číslo 1173/22 Vlastník obec Klášter v katastrálním území Klášter u Nepomuka <.>
<br> Použit Geometrický plán číslo: 387 - 617/2021 <.>
<br> Návrh prodeje pozemků p.Vojtěchu Málkovi,Klášter č.p.126,335 01 Nepomuk a to v celkové částce 2.310,Kč <.>
<br> V Klášteře dne 19.09.2022 <.>
<br> Vyvěšeno dne : 19.09.2022 <.>
<br> Sejmuto dne :
<br> Bankovní spojení: KB.Nepomuk 942836110100 E-mail: ou.k1aster©seznam.cz

Načteno

edesky.cz/d/5669220

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klášter      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz