« Najít podobné dokumenty

Obec Dřevěnice - Zápis zastupitelstva srpen 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřevěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7-zastupitelstvo-srpen.docx
Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice <,>
konaného dne 17.8.2022 v zasedací místnosti obecního úřadu Dřevěnice
<br> Přítomní členové zastupitelstva:
XXXXXXX XXXXXXXXX,<,> Ing.XXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Omluvení členové zastupitelstva: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Program jednání:
X.Úkoly z minulého jednání zastupitelstva
2.Informace k intenzifikaci ČOV
3.Informace k rybníku Hlíza
4.Informace k rekonstrukci silnice III/2861
5.Různé
<br>
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání
Hlasování:
Pro: 6 XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX
Proti: X
Zdrželi se: X
Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání
<br> 1.ÚKOLY Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Starosta požádal v červnu o zřízení rybářského revíru,čeká se na vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,Odboru životního prostředí
<br> 2.INFORMACE K INTENZIFIKACI ČOV
· Probíhá zkouška vodopropustnosti nové dosazovací nádrže,příští týden budou vytažena ocelová bednění.V září dojde k odstranění stávající technologie ze staré nádrže a osazení nové technologie v nové nádrži.Bude třeba přizdít štít ve strojní části ČOV <.>
<br> · Zastupitelstvem obce byla projednána smlouva na autorský dozor projektanta Ing.Čuby na intenzifikaci ČOV <.>
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje smlouvu na autorský dozor s Ing.Čubou
Hlasování:
Pro: 6 XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX
Proti: X
Zdrželi se: X
Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje smlouvu na autorský dozor s Ing.Čubou
<br> 3.INFORMACE K RYBNÍKU HLÍZA
· Místostarostka paní Lukavcová sdělila zastupitelům průběh prací na rybníce Hlíza.V současné době probíhá hutnění hráze <.>
<br> · Zastupitelstvo projednalo manipulanta vody rybníka Hlíza.Navržen Ing.XXX XXXXXX.Odpovědnou osobou za obec jako vlastníka rybníka Hlíza bude...

Načteno

edesky.cz/d/5669213

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřevěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz