« Najít podobné dokumenty

Obec Dřevěnice - Zápis zastupitelstva červen 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřevěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6-zastupitelstvo-cerven.docx
Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice <,>
konaného dne 15.6.2022 v zasedací místnosti obecního úřadu Dřevěnice
<br> Přítomní členové zastupitelstva:
XXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX
Omluvení členové zastupitelstva: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX
Hosté: XXX XXXXXX st <.>
Jednání
Předsedající starosta Mgr.XXXXX XXXXXX seznámil přítomné s návrhem programu
<br> X.Úkoly z minulého jednání zastupitelstva
2.Projednání zprávy o uplatňování územního plánu Dřevěnice
3.Projednání budoucího užívání rybníku Hlíza
4.Různé
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání
Hlasování:
<br> Pro: 5 XXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX a Mgr.XXXXX XXXXXX
Proti: X
Zdrželi se: X
Usnesení: ZO schvaluje program jednání
<br> 1) ÚKOLY Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
· Starosta projednal možnost výstavby lávky přes nátok Tužínského potoka s Lesy ČR.Budoucí lávku přes nátok rybníka Hlíza bude možné postavit po zhotovení jednoduchého projektu.Lávka nesmí snížit průtočnost Tužínského potoka <.>
· Starosta zjišťoval možnosti výpovědi s nájemcem rybníku Hlíza MO ČRS Jičín
<br> 2) PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DŘEVĚNICE
ZO projednalo zprávu o uplatňování územního plánu obce Dřevěnice
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu obce Dřevěnice
Hlasování:
Pro: 5 XXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX a Mgr.XXXXX XXXXXX
Proti: X
Zdrželi se: X
Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu obce Dřevěnice
<br> 3) PROJEDNÁNÍ BUDOUCÍHO UŽÍVÁNÍ RYBNÍKU HLÍZA
<br> Dne 12.6.2022 byl založen Rybářský spolek Hlíza se sídlem ve Dřevěnici,aktuálně má 14 členů.Spolek bude fungovat bez účasti obce.Obec požádá krajský úřad v Hradci Králové se žádostí o vyhlášení rybářského revíru.Výkon rybářského práva bude provádět obec <.>
<br>
4) RŮZNÉ
Starosta informoval zastupitele o ...

Načteno

edesky.cz/d/5669212

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřevěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz