« Najít podobné dokumenty

Obec Dřevěnice - Zápis zastupitelstva květen 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřevěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5-zastupitelstvo-kveten.docx
Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice <,>
konaného dne 9.5.2022 v zasedací místnosti obecního úřadu Dřevěnice
<br> Přítomní členové zastupitelstva:
Ing.XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX a Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> Omluvení členové zastupitelstva:
Hosté:
Jednání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou:
1.Úkoly z minulého jednání zastupitelstva
1.Informace k zakázce na rekonstrukci cesty „Na Chmelnici“ a chodníku „Pod kopcem“
1.Projednání zadání zakázky malého rozsahu na rekonstrukci cesty „Na Chmelnici“
1.Informace k rekonstrukci rybníku Hlíza
1.Různé
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání
Hlasování:
Pro: 7 Ing.XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX a Mgr.XXXXX XXXXXX
Proti: X
Zdrželi se: X
Usnesení: ZO schvaluje program jednání
<br> 1) ÚKOLY Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Lávka přes nátok rybníka – budou kontaktovány Lesy ČR s.p <.>,ke konzultaci,jak vyřešit administrativně.XXXXXXX XXXXXXX zjistí,jak nejlépe technicky vyřešit stavbu lávky <.>
<br> 2) INFORMACE K ZAKÁZKÁM NA REKONSTRUKCI CESTY „NA CHMELNICI“ A CHODNÍKU „POD KOPCEM“
Podle informací ze spol.M-Silnice a.s <.>,které vyhrály zakázku na rekonstrukci cesty „Na Chmelnic“ a chodníku „Pod kopcem“ nejsou schopny zakázku s vysoutěženými cenami z roku 2019 vzhledem k aktuálním vysokým cenám realizovat.U zakázky na cestu Na Chmelnici odstoupí od smlouvy a u zakázky na chodník „Pod kopcem“ XXXXXX XXX podepsána smlouva,neboť M-Silnice ji nepřipravily.M-Silnice budou informovány,že zakázka bude zrušena <.>
3) PROJEDNÁNÍ ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REKONSTRUKCI CESTY „NA CHMELNICI“
<br> Zastupitelstvo obce projednalo zadání zakázky malého rozsahu na rekonstrukci cesty Na Chmelnici.Podmínkou je,aby M-Silnice a.s.odstoupily od stávající smlouvy písemně <.>
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje zadá...

Načteno

edesky.cz/d/5669211

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřevěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz