« Najít podobné dokumenty

Obec Dřevěnice - Zápis zastupitelstva duben 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřevěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4-zastupitelstvo-duben.docx
Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice č.4 <,>
konaného dne 20.4.2022 v zasedací místnosti obecního úřadu Dřevěnice
<br> Přítomní členové zastupitelstva:
XXXXXXX XXXXXXXXX,<,> Ing.XXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Omluvení členové zastupitelstva:
<br> Hosté:
Program jednání:
1.Úkoly z minulého jednání zastupitelstva
1.Informace ke kontrole hospodaření obce Dřevěnice
1.Informace k intenzifikaci ČOV ve Dřevěnici
1.Různé
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání
Hlasování:
Pro: 7 XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
Proti: X
Zdrželi se: X
Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání
<br> 1.ÚKOLY Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Nebyly žádné úkoly
<br>
2.INFORMACE KE KONTROLE HOSPODAŘENÍ OBCE DŘEVĚNICE
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se závěry kontroly hospodaření obce Dřevěnice,které proběhlo bez závad <.>
<br> 3.INFORMACE K INTENZIFIKACI ČOV VE DŘEVĚNICI
Zastupitelstvo obce Dřevěnice bylo seznámeno se započetím prací na intenzifikaci ČOV ve Dřevěnici <.>
<br>
4.RŮZNÉ
· Kácení 2 ks jasanů na pozemku KN 88/4 provede XXX XXXXX XXXXXX <.>
· Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva s Královéhradeckým krajem o zajištění ubytování uprchlíků z Ukrajiny Lidie Kriuchkové a jejího syna Vladimira Kriuchka v budově obecního úřadu ve Dřevěnici
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje smlouvu mezi obcí Dřevěnice a Královéhradeckým krajem o zajištění ubytování uprchlíků z Ukrajiny <.>
Pro: 7 XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
Proti: X
Zdrželi se: X
Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje smlouvu mezi obcí Dřevěnice a Královéhradeckým krajem o zajištění ubytování uprchlíků z Ukrajiny <.>
· SDH Dřevěnice zajistí stavbu májky 30.4.2022
· SDH Dřevěnice budou mít...

Načteno

edesky.cz/d/5669210

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřevěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz