« Najít podobné dokumenty

Obec Dřevěnice - Zápis zastupitelstva březen 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřevěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3-zastupitelstvo-brezen.docx
Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice č.3 <,>
konaného dne 9.3.2022 v zasedací místnosti obecního úřadu Dřevěnice
<br> Přítomní členové zastupitelstva:
XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Omluvení členové zastupitelstva:
Hosté:
<br> Program jednání:
1.Úkoly z minulého jednání zastupitelstva
2.Projednání rekonstrukce povrchu cesty k rybníku
3.Projednání technického dozoru investora na intenzifikaci ČOV
4.Různé
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání
Hlasování:
Pro: 7 XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
Proti: X
Zdrželi se: X
Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání
<br> 1.ÚKOLY Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Nebyly žádné úkoly
<br>
2.PROJEDNÁNÍ REKONSTRUKCE POVRCHU CESTY K RYBNÍKU
Starosta zastupitelstvu obce sdělil,že vzhledem k nedostatečné šířce cesty,terénním parametrům a k nemožnosti vybudovat podél výhybny bude po konzultaci s Dopravním inspektorátem Policie ČR v Jičíně provoz v budoucnu jednosměrný,a to ve směru od silnice III/2861 k rybníku Hlíza <.>
<br> 3.PROJEDNÁNÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA INTENZIFIKACI ČOV
Původní předjednaný technický dozor investora na intenzifikaci ČOV ve Dřevěnici Ing.Kinčl nebude,neboť jeho spolupracovník Ing.Makovička je dlouhodobě nemocen.Bylo nutné sehnat náhradu.Technický dozor investora musí provádět osoba odborně způsobilá v oboru.Starosta se snažil kontaktovat Ing.Drobníka,ale bezvýsledně.Návrh zakázky přijala společnost VIS spol.s r.o <.>,Na Střežině 1079,Hradec Králové s nabídkovou cenou TD 140.000,- Kč + DPH a koordinátora BOZP ve výši 20.000,- Kč + DPH,tedy celkem 160.000,- Kč + DPH.Zastupitelům byla předložena k projednání Příkazní smlouva se společností VIS spol.s r.o <.>,kteří smlouvu projednali <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje smlouvu se ...

Načteno

edesky.cz/d/5669209

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřevěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz