« Najít podobné dokumenty

Obec Dřevěnice - Zápis zastupitelstva únor 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřevěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2-zastupitelstvo-unor.docx
Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice č.2 <,>
konaného dne 9.2.2022 v zasedací místnosti obecního úřadu Dřevěnice
<br> Přítomní členové zastupitelstva:
XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX
<br> Omluvení členové zastupitelstva: XXXXX XXXXXXXX
<br> Program jednání:
X.Úkoly z minulého jednání zastupitelstva
2.Investiční záměr na opravu Památníku padlých
3.Projednání žádostí na úpravu územního plánu obce Dřevěnice
4.Různé
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání
Hlasování:
Pro: 6 XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX
Proti: X
Zdrželi se: X
Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání
<br> 1.ÚKOLY Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Žádné nebyly
<br> 2.INVESTIČNÍ ZÁMĚR NA OPRAVU PAMÁTNÍKU PADLÝCH
Zastupitelstvo obce Dřevěnice projednalo investiční záměr na opravu Památníku padlých za pomoci dotačního programu Ministerstva obrany ČR
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje investiční záměr na opravu Památníku padlých v obci Dřevěnice
Pro: 6 XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX
Proti: X
Zdrželi se: X
Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje investiční záměr na opravu Památníku padlých v obci Dřevěnice
<br>
<br>
3.PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA ÚPRAVU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DŘEVĚNICE
Zastupitelstvo obce Dřevěnice projednalo žádost Pavla Stříbrného na změnu územního plánu obce Dřevěnice spočívající v zanesení pozemků KN 1138 a KN 1139 do zastavitelného území obce.Zastupitelstvo obce diskutovalo o žádosti Pavla Stříbrného a nesouhlasí se zařazením pozemku do zastavitelného území z důvodu,že pozemky se nachází ve velké vzdálenosti od posledních domů v obci a v uvedeném místě by byl osamocený a nezapadl by do krajiny <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice zamítá žádost Pavla Stříbrného o z...

Načteno

edesky.cz/d/5669208

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřevěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz