« Najít podobné dokumenty

Obec Hlavice - Navrh zaverecneho uctu za rok 2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Navrh zaverecneho uctu za rok 2021.pdf
Licence: D756
strana 1/ 9 XCRGBZUC / ZUC (21012021 / 01012021)
<br>
<br> Obec Hlavice 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
(v Kč)
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00672050
<br> název Obec Hlavice 2022
<br> ulice,č.p <.>
<br> obec
<br> PSČ,pošta
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 4 184 000,00 4 184 000,00 4 655 338,01
<br> Nedaňové příjmy 424 000,00 484 000,00 475 942,08
<br> Kapitálové příjmy 1 000,00 1 000,00 121 681,00
<br> Přijaté transfery 200 800,00 1 104 904,86 1 104 904,86
<br> Příjmy celkem 4 809 800,00 5 773 904,86 6 357 865,95
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.890 000,00 890 000,00 668 544,21
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 15 000,00 15 000,00 43 899,98
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 72 000,00 72 000,00 113 900,47
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 977 000,00 977 000,00 826 344,66
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 700 000,00 700 000,00 960 738,09
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 100...

Načteno

edesky.cz/d/5669200

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz