« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalnov-Lísky - Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 5 2022 ze dne 16.9.2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalnov-Lísky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 5 2022 ze dne 16.9.2022.pdf
Zastupitelstvo Obce Chvalnov - Lísky
<br> VÝPIS USNESENÍ zjednání Zastupitelstva obce Chvalnov —Lísky č.5/2022,ze dne 16.9.2022 <.>
<br> Návrh usnesení č.1/5/2022: Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelem pani Marcelu Žůrkovou a ověřovateli zápisu : XXXXX Sobotku a Mgr.Liškovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržell se 0 Usnesení č.1 bylo schváleno
<br> 3) Schválení programu jednání
<br> 1.Zahájení
<br> Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (595 odst.1 zákona o obcích) Schválení programu jednání
<br> Kontrola plnění úkolů
<br> SRPŠ—“!“
<br> Plnění volebních programů jednotlivých kandidátních stran za volební období 2018 —
<br> 2022
<br> 6.Představení kandidátů pro volby do zastupitelstva obce Chvalnov — Lísky 2022 a prezentace volebních programů kandidátních stran
<br> 7.Diskuse
<br> 8.Závěr
<br> Návrh usnesení č.2/5/2022 Zastupitelstvo obce Chvalnov-Lísky schvaluje návrh programu zasedání (upravený): Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se O Usnesení č.2 bylo schváleno
<br> Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace o plnění volebních programů za uplynulé volební období <.>
<br> Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace představení volebních programů na volební období 2022 - 2026 <.>
<br> Starosta poděkoval všem za účast na zasedání zastupitelstva <.>
<br> Veřejn/Žzasedání bylo ukončeno v 19 30 hod.Dne: jg.9.2022
<br> XXXXX XXXXXXX '! X.XXXXXX XXXXXXXX
<br> místostarosta Obce Chvalnov — Lísky starosta Obce Chvalnov — Lísky
<br> Ověřovate za isu; z; /.<.>.<.>.--.<.>.<.>.Žyi.<.> '-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> --.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5669187

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalnov-Lísky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz