« Najít podobné dokumenty

Obec Pulečný - Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Pulečný konaného dne 19. 9. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pulečný.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze 6. zasedání ZO dne 19. 9. 2022 (1015.33 kB)
1
<br>
Zápis z 6.zasedání Zastupitelstva obce Pulečný
<br> konaného dne 19.9.2022
<br>
Zasedání zahájila v 19.00 hodin a řídila XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX,přivítala zastupitele,přítomné spoluobčany
a konstatovala,že zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Omluvena: Mgr.H.Vondráková
<br> 1.Zahájení – jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
<br>
Program jednání:
<br>
1.Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.Kontrola plnění usnesení
3.Nová terasa u čp.22
<br>
<br>
Návrh usnesení: schválení programu
<br> Hlasování:
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (A.Hrubý)
Usnesení č.06/054/2022 bylo přijato
<br> Starostka určila zapisovatelku: Evu Karpíškovou,ověřovatele zápisu: L.Šolce,Jaromíra Jandu
<br> 2.Kontrola plnění usnesení
<br> Bez připomínek
<br> 3.Nová terasa u čp.22
<br> Technický výkres – návrh vzhledu zpracoval ing.XXXXX XXXXXXXX,návrh konzultoval s místní firmou Umělecké
kovářství XXXXX XXXXXXX,který poslal cenovou nabídku na kovovou konstrukci ve výši 152 tis.Kč <.>
<br> Návrh usnesení: OZ souhlasí se zadáním výroby kovové konstrukce na terasu u čp.22 fy.Umělecké kovářství <,>
XXXXX XXXXXXX,Pulečný ve výši cca XXX tis.Kč
K návrhu se vyjádřili:
M.Hons: s realizací terasy nesouhlasí z ekonomického hlediska,doporučoval by cca 2 roky počkat,až se
situace na trhu uklidní <.>
A.Hrubý: se dotazuje,jestli se náklady na novou terasu promítnou do nájemného za restauraci,stávající
zahrádka funguje,z jeho pohledu je investice zbytečná a jde o mrhání penězi <.>
J.Janda: nová terasa bude sloužit nejen pro občany obce,ale i pro návštěvníky,turisty a cyklisty <.>
<br> Hlasování:
PRO: 4
PROTI: 2 (M.Hons,A.Hrubý)
ZDRŽEL SE: 0
<br>
<br> 2
<br>
Usnesení č.06/055/2022 bylo přijato
<br> XXX XXXXXXXXXX navrhla zapsat do zápisu výzvu pro zastupitelku H.Vondrákovou,aby vrátila cca 3 roky
zapůjčenou dokumentaci na projekt splaškové kanalizace kolem p.Honse <.>
<br>
Na 6.zasedání 19.9.2022 zastupitelé schválili a přijali usnesení č.:
<br> 06/054/2022 OZ schvaluje program <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5669159

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pulečný      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz