« Najít podobné dokumenty

Obec Volárna - Veřejná vyhláška – návrh ÚP obce Volárna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Volárna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Odbor investic a územního plánování
<br> Městský úřad Kolín | | | | Karlovo náměstí 78,280 12 Kolíni
<br> tel.: 321 748 251 ',e-mail: investice©mukolincz kOlln Obec Volárna \!aše čj.(zn.): ' Volárna 137,Císlo jednací: MLlKOLlN/OIUP 92104/22-sindv1 280 O2 VOLARNA Spisová zn.: OIUP 16772/2020
<br> Počet listů: 1
<br> Příloh/listů: 0/0
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: vladimir.sindelar©mukolin.cz Datum: 21.09.2022
<br> Územní plán Volárna — oznámení pořizovatele o společném jednání o návrhu
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Odbor investic a územního plánování Městského úřadu Kolín jako pořizovatel územního plánu podle 5 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) oznamuje v souladu s š 50 odst.2 stavebního zákona,zveřejnění
<br> návrhu územního plánu Volárna
<br> Návrh územního plánu Volárna bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce ve dnech 23.září 2022 — 11.listopadu 2022 u pořizovatele na Městském úřadu Kolín — budova radnice,ll.patro — a na Obecním úřadu Volárna,v pracovních dnech.Na: Novy územní plán obce (volamacz) je ke stažení elektronická verze dokumentace <.>
<br> Do 11.listopadu 2022 může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k zveřejněnému návrhu.K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> otisk úředního razítka
<br> lng.XXXXXXXX XXXXXXXX vedoucí odboru
<br> Vyvěšeno dne: XX,XX.X 541/ Sejmuto dne:
<br> Údéfm/f? [ ČV? Obec VOLÁRNA

Načteno

edesky.cz/d/5669153

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Volárna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz