« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovinka - Pozvánka na 20. veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovinka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velikost: 198 kB
1
<br>
<br> Pozvánka na 20.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
<br> konané dne 30.8.2021 v 18 hod v zasedací místnosti
<br> Společenského domu v Bukovince
<br>
<br>
<br> Starosta obce Bukovinka tímto svolává 20.veřejné zasedání zastupitelstva obce a současně zve
<br> na toto zasedání veřejnost <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br>
<br> 1.Zpráva o činnosti ZO
2.Schválení Záměru obce Bukovinka darovat pozemek p.č.309/8 (vydělen z pozemku p <.>
<br> č.309/4),ostatní plocha,ostatní komunikace,k.ú.Bukovinka,o výměře 17 m2
<br> 3.Schválení Darovací smlouvy mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem – pozemek
p.č.309/8 (vydělen z pozemku p.č.309/4),ostatní plocha,ostatní komunikace,k.ú <.>
<br> Bukovinka,o výměře 17 m2
<br> 4.Smlouva o nájmu obecního bytu mezi obcí Bukovinka a panem XXXX XXXX Truongem
X.Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2021 O nočním klidu
6.Schválení Plánu rozvoje sportu obce Bukovinka
7.Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem
<br> č.JMK070938/21/OKH na „Vybavení JSDH Bukovinka věcnými prostředky požární
<br> obrany“ ve výši 100.000,- Kč
<br> 8.Schválení Rozpočtového opatření č.5
9.Schválení Smlouvy č.1030054519//001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
<br> mezi obcí Bukovinka a EG.D,a.s <.>,- p.č.314/17,314/16,314/2,k.ú.Bukovinka –
<br> „Bukovinka,kab.Smyčka NN,Kirschbaum – ve výši 6.000,- Kč bez DPH
<br> 10.Schválení Dodatku č.12 ke zřizovací listině Mateřské školy Bukovinka – převod
majetku - přístavba MŠ včetně vybavení
<br> 11.Schválení Záměru obce Bukovinka přijmout dar pozemků p.č.1057/16 (vydělen
z pozemku p.č.1057/1),ostatní plocha,ostatní komunikace,k.ú.Bukovina,o výměře
<br> 54 m2,p.<.> č.309/6 (vydělen z pozemku p.č.309/1),ostatní plocha,ostatní komunikace <,>
<br> k.ú.Bukovinka,o výměře 9 m2,<,> p.<.> č.309/7 (vydělen z pozemku p.č.309/1),ostatní
<br> plocha,ostatní komunikace,k.ú.Bukovinka,o výměře 8 m2,<,> p.<.> č.309/9 (vydělen
<br> z pozemku p.č.309/1),ostatní plocha,ostatn...
Pozvánka na 20. veřejné zasedání Velikost: 198 kB
1
<br>
<br> Pozvánka na 20.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
<br> konané dne 30.8.2021 v 18 hod v zasedací místnosti
<br> Společenského domu v Bukovince
<br>
<br>
<br> Starosta obce Bukovinka tímto svolává 20.veřejné zasedání zastupitelstva obce a současně zve
<br> na toto zasedání veřejnost <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br>
<br> 1.Zpráva o činnosti ZO
2.Schválení Záměru obce Bukovinka darovat pozemek p.č.309/8 (vydělen z pozemku p <.>
<br> č.309/4),ostatní plocha,ostatní komunikace,k.ú.Bukovinka,o výměře 17 m2
<br> 3.Schválení Darovací smlouvy mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem – pozemek
p.č.309/8 (vydělen z pozemku p.č.309/4),ostatní plocha,ostatní komunikace,k.ú <.>
<br> Bukovinka,o výměře 17 m2
<br> 4.Smlouva o nájmu obecního bytu mezi obcí Bukovinka a panem XXXX XXXX Truongem
X.Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2021 O nočním klidu
6.Schválení Plánu rozvoje sportu obce Bukovinka
7.Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem
<br> č.JMK070938/21/OKH na „Vybavení JSDH Bukovinka věcnými prostředky požární
<br> obrany“ ve výši 100.000,- Kč
<br> 8.Schválení Rozpočtového opatření č.5
9.Schválení Smlouvy č.1030054519//001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
<br> mezi obcí Bukovinka a EG.D,a.s <.>,- p.č.314/17,314/16,314/2,k.ú.Bukovinka –
<br> „Bukovinka,kab.Smyčka NN,Kirschbaum – ve výši 6.000,- Kč bez DPH
<br> 10.Schválení Dodatku č.12 ke zřizovací listině Mateřské školy Bukovinka – převod
majetku - přístavba MŠ včetně vybavení
<br> 11.Schválení Záměru obce Bukovinka přijmout dar pozemků p.č.1057/16 (vydělen
z pozemku p.č.1057/1),ostatní plocha,ostatní komunikace,k.ú.Bukovina,o výměře
<br> 54 m2,p.<.> č.309/6 (vydělen z pozemku p.č.309/1),ostatní plocha,ostatní komunikace <,>
<br> k.ú.Bukovinka,o výměře 9 m2,<,> p.<.> č.309/7 (vydělen z pozemku p.č.309/1),ostatní
<br> plocha,ostatní komunikace,k.ú.Bukovinka,o výměře 8 m2,<,> p.<.> č.309/9 (vydělen
<br> z pozemku p.č.309/1),ostatní plocha,ostatn...

Načteno

edesky.cz/d/5669143

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz