« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovinka - Usnesení z 21. veřejného zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velikost: 1002 kB
1
<br>
<br> Usnesení
<br>
z 21.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 4.10.2017 v 18
<br> hodin ve Společenském domě v Bukovince
<br>
<br>
<br> Přítomní zastupitelé dle prezenční listiny <.>
<br>
<br> Na 21.veřejném zasedání byla Zastupitelstvem obce Bukovinka schválena následující
<br> usnesení:
<br>
<br> K bodu č.2
<br> OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č.6
<br>
<br> K bodu č.3
<br> OZ neschvaluje prodej pozemku,p.č.283/1,k.ú.Bukovinka,o výměře 935 m2
<br>
<br> K bodu č.4
<br> OZ neschvaluje prodej pozemku,p.č.285/155,k.ú.Bukovinka,o výměře 267 m2
<br>
<br> K bodu č.5
<br> OZ schvaluje záměr přijmout dar pozemku p.č.188/8,k.ú.Bukovinka,o výměře 33 m2
<br>
<br> K bodu č.6
<br> OZ schvaluje záměr přijmout dar pozemku p.č.188/9,k.ú.Bukovinka,o výměře 17 m2
<br>
<br> K bodu č.7
<br> OZ schvaluje záměr přijmout dar pozemku p.č.188/10,k.ú.Bukovinka,o výměře 6 m2
<br>
<br> K bodu č.8
<br> OZ schvaluje záměr přijmout dar pozemku p.č.188/11,k.ú.Bukovinka,o výměře 40 m2
<br>
<br> K bodu č.9
<br> OZ schvaluje záměr přijmout dar pozemku p.č.188/12,k.ú.Bukovinka,o výměře 6 m2
<br>
<br> K bodu č.10
<br> OZ schvaluje záměr směnit části pozemku p.č.190/20 a p.č.190/3,k.ú.Bukovinka,o výměře
<br> 49 m2 za p.č.314/36,k.ú.Bukovinka,o výměře 49 m2
<br>
<br> K bodu č.11
<br> OZ schvaluje záměr koupit pozemek p.č.218/2,k.ú.Bukovinka,o výměře 905 m2 a pozemek
<br> p.č.3/3,k.ú.Bukovinka,o výměře 630 m2
<br>
<br> K bodu č.12
<br> OZ schvaluje zveřejňování zvukového záznamu z veřejných zasedání na webových stránkách
<br> obce
<br>
<br> K bodu č.13
<br> OZ schvaluje umístění sídla spolku TJ Bukovinka,z.s <.>,na adrese Bukovinka 126,679 05
<br> Křtiny
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> K bodu č.14
<br> OZ schvaluje prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č.p.50 – 1.patro – s účinností od 1.11 <.>
<br> 2017 do 31.10.2018 – paní XXXXXX XXXX
<br>
<br> K bodu č.XX
<br> OZ schvaluje Smlouvu o nájmu bytu č.p.50 – přízemí – s účinností od 1.11.2017 do 31.10 <.>
<br> 2018 – pan Ing.XXX...
Usnesení z 21. veřejného zasedání Velikost: 1002 kB
1
<br>
<br> Usnesení
<br>
z 21.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 4.10.2017 v 18
<br> hodin ve Společenském domě v Bukovince
<br>
<br>
<br> Přítomní zastupitelé dle prezenční listiny <.>
<br>
<br> Na 21.veřejném zasedání byla Zastupitelstvem obce Bukovinka schválena následující
<br> usnesení:
<br>
<br> K bodu č.2
<br> OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č.6
<br>
<br> K bodu č.3
<br> OZ neschvaluje prodej pozemku,p.č.283/1,k.ú.Bukovinka,o výměře 935 m2
<br>
<br> K bodu č.4
<br> OZ neschvaluje prodej pozemku,p.č.285/155,k.ú.Bukovinka,o výměře 267 m2
<br>
<br> K bodu č.5
<br> OZ schvaluje záměr přijmout dar pozemku p.č.188/8,k.ú.Bukovinka,o výměře 33 m2
<br>
<br> K bodu č.6
<br> OZ schvaluje záměr přijmout dar pozemku p.č.188/9,k.ú.Bukovinka,o výměře 17 m2
<br>
<br> K bodu č.7
<br> OZ schvaluje záměr přijmout dar pozemku p.č.188/10,k.ú.Bukovinka,o výměře 6 m2
<br>
<br> K bodu č.8
<br> OZ schvaluje záměr přijmout dar pozemku p.č.188/11,k.ú.Bukovinka,o výměře 40 m2
<br>
<br> K bodu č.9
<br> OZ schvaluje záměr přijmout dar pozemku p.č.188/12,k.ú.Bukovinka,o výměře 6 m2
<br>
<br> K bodu č.10
<br> OZ schvaluje záměr směnit části pozemku p.č.190/20 a p.č.190/3,k.ú.Bukovinka,o výměře
<br> 49 m2 za p.č.314/36,k.ú.Bukovinka,o výměře 49 m2
<br>
<br> K bodu č.11
<br> OZ schvaluje záměr koupit pozemek p.č.218/2,k.ú.Bukovinka,o výměře 905 m2 a pozemek
<br> p.č.3/3,k.ú.Bukovinka,o výměře 630 m2
<br>
<br> K bodu č.12
<br> OZ schvaluje zveřejňování zvukového záznamu z veřejných zasedání na webových stránkách
<br> obce
<br>
<br> K bodu č.13
<br> OZ schvaluje umístění sídla spolku TJ Bukovinka,z.s <.>,na adrese Bukovinka 126,679 05
<br> Křtiny
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> K bodu č.14
<br> OZ schvaluje prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č.p.50 – 1.patro – s účinností od 1.11 <.>
<br> 2017 do 31.10.2018 – paní XXXXXX XXXX
<br>
<br> K bodu č.XX
<br> OZ schvaluje Smlouvu o nájmu bytu č.p.50 – přízemí – s účinností od 1.11.2017 do 31.10 <.>
<br> 2018 – pan Ing.XXX...

Načteno

edesky.cz/d/5669142

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz