« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovinka - Usnesení z 23. veřejného zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velikost: 567 kB
1
<br>
<br> Usnesení
<br>
z 23.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 6.12.2017 v 18
<br> hodin ve Společenském domě v Bukovince
<br>
<br>
<br> Přítomní zastupitelé dle prezenční listiny <.>
<br>
<br> Na 23.veřejném zasedání byla Zastupitelstvem obce Bukovinka schválena následující
<br> usnesení:
<br>
<br> K bodu č.2
<br> OZ schvaluje rozpočtové opatření č.9
<br>
<br> K bodu č.3
<br> OZ schvaluje Příkazní smlouvu mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou
<br> Východní Moravy – konzultační a poradenské služby při realizaci projektu „Obnova vodní
<br> nádrže Žabec“ ve výši Kč 12.100,-- včetně DPH
<br>
<br> K bodu č.4
<br> OZ schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou
<br> Východní Moravy – zpracování žádosti o dotaci na projekt „Posílení kapacity zdroje pitné vody
<br> v obci Bukovinka“ ve výši Kč 12.100,-- včetně DPH
<br>
<br> K bodu č.5
<br> OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330038975/010 mezi obcí
<br> Bukovinka a firmou E:ON Distribuce,a.s.– distribuční soustava „Bukovinka 23 RD,Černý
<br> les“,p.č.306/157,k.ú.Bukovinka - náhrada za zřízení VB činí Kč 2.800,--
<br>
<br> K bodu č.6
<br> OZ schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.10.2017 mezi obcí Bukovinka a
<br> firmou ExpolineRealitní,s.r.o - navýšení prací oproti projektové dokumentaci
<br>
<br> K bodu č.7
<br> OZ schvaluje pasport komunikací obce Bukovinka
<br>
<br> K bodu č.8
<br> Na vědomí – rozpočtové opatření č.10
<br>
<br> K bodu č.9
<br> Na vědomí – rozpočtové opatření č.11
<br>
<br> K bodu č.10
<br> Na vědomí – rozpočtové opatření č.12
<br>
K bodu č.11
<br> Na vědomí – rozpočtové opatření č.13
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bukovinka dne 6.12.2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX
<br> místostarostka starosta
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne 8.12.2017
<br> Sejmuto z úřední desky obce dne
<br> Vyvěšeno elek...
Usnesení z 23. veřejného zasedání Velikost: 567 kB
1
<br>
<br> Usnesení
<br>
z 23.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 6.12.2017 v 18
<br> hodin ve Společenském domě v Bukovince
<br>
<br>
<br> Přítomní zastupitelé dle prezenční listiny <.>
<br>
<br> Na 23.veřejném zasedání byla Zastupitelstvem obce Bukovinka schválena následující
<br> usnesení:
<br>
<br> K bodu č.2
<br> OZ schvaluje rozpočtové opatření č.9
<br>
<br> K bodu č.3
<br> OZ schvaluje Příkazní smlouvu mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou
<br> Východní Moravy – konzultační a poradenské služby při realizaci projektu „Obnova vodní
<br> nádrže Žabec“ ve výši Kč 12.100,-- včetně DPH
<br>
<br> K bodu č.4
<br> OZ schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou
<br> Východní Moravy – zpracování žádosti o dotaci na projekt „Posílení kapacity zdroje pitné vody
<br> v obci Bukovinka“ ve výši Kč 12.100,-- včetně DPH
<br>
<br> K bodu č.5
<br> OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330038975/010 mezi obcí
<br> Bukovinka a firmou E:ON Distribuce,a.s.– distribuční soustava „Bukovinka 23 RD,Černý
<br> les“,p.č.306/157,k.ú.Bukovinka - náhrada za zřízení VB činí Kč 2.800,--
<br>
<br> K bodu č.6
<br> OZ schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.10.2017 mezi obcí Bukovinka a
<br> firmou ExpolineRealitní,s.r.o - navýšení prací oproti projektové dokumentaci
<br>
<br> K bodu č.7
<br> OZ schvaluje pasport komunikací obce Bukovinka
<br>
<br> K bodu č.8
<br> Na vědomí – rozpočtové opatření č.10
<br>
<br> K bodu č.9
<br> Na vědomí – rozpočtové opatření č.11
<br>
<br> K bodu č.10
<br> Na vědomí – rozpočtové opatření č.12
<br>
K bodu č.11
<br> Na vědomí – rozpočtové opatření č.13
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bukovinka dne 6.12.2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX
<br> místostarostka starosta
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne 8.12.2017
<br> Sejmuto z úřední desky obce dne
<br> Vyvěšeno elek...

Načteno

edesky.cz/d/5669140

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz