« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovinka - Usnesení z 25. veřejného zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velikost: 1683 kB
Usnesení
<br>
z 25.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 28.2.2018 v 18
<br> hod ve Společenském domě v Bukovince
<br>
<br>
<br> Přítomní zastupitelé dle prezenční listiny.Starosta konstatuje,že je přítomno sedm členů ZO a
<br> ZO je tedy usnášeníschopné <.>
<br>
<br> Zahájení
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka (dále jen „OZ“) se konalo ve Společenském domě
<br> v Bukovince a bylo zahájeno v 18.02 hodin.Zasedání zahájil a dále vedl starosta obce Pavel
<br> Malík,který uvítal přítomné,seznámil je s programem zasedání ZO.Program je součástí zápisu
<br> a byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem <.>
<br>
<br> Volba zapisovatele a ověřovatelů,schválení programu
<br> Zapisovatel – návrh: XXXXX XXXXX – schváleno sedmi hlasy <,>
<br> Ověřovatelé zápisu – Ing.XXXXX XXXXXXXXX – schváleno sedmi hlasy <,>
<br> XXXXX XXXXXXX - schváleno sedmi hlasy <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br>
<br> 1.Zpráva o činnosti ZO
2.Rozpočtové opatření č.1
3.Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2018 O místním poplatku za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
<br> odpadů
<br> 4.Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy – Aktualizace a zpracování programu rozvoje obce ve výši Kč
<br> 18.150,-
<br> 5.Schválení Servisní smlouvy o technické podpoře mezi obcí Bukovinka a firmou MK
Consult,v.o.s <.>,- zajištění technické podpory a servisu souvisejícími s provozem
<br> geografických informačních systémů Kompas 3.2 a XXX X.X – ve výši Kč X.XXX,-
<br> 6.Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy – zpracování projektové žádosti a poradenství k žádosti o dotaci na
<br> projekt „Oprava místní komunikace v obci Bukovince“ – ve výši Kč 7.000,-
<br> 7.Dodatek č.10 ke Zřizovací listině Mateřské školy Bukovinka
8.Na vědomí - výsledek finanční kontroly za 2.pololetí 2017
9.Schválení výsledku inventur MŠ Bukovinka k 31.1...
Usnesení z 25. veřejného zasedání Velikost: 1683 kB
Usnesení
<br>
z 25.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 28.2.2018 v 18
<br> hod ve Společenském domě v Bukovince
<br>
<br>
<br> Přítomní zastupitelé dle prezenční listiny.Starosta konstatuje,že je přítomno sedm členů ZO a
<br> ZO je tedy usnášeníschopné <.>
<br>
<br> Zahájení
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka (dále jen „OZ“) se konalo ve Společenském domě
<br> v Bukovince a bylo zahájeno v 18.02 hodin.Zasedání zahájil a dále vedl starosta obce Pavel
<br> Malík,který uvítal přítomné,seznámil je s programem zasedání ZO.Program je součástí zápisu
<br> a byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem <.>
<br>
<br> Volba zapisovatele a ověřovatelů,schválení programu
<br> Zapisovatel – návrh: XXXXX XXXXX – schváleno sedmi hlasy <,>
<br> Ověřovatelé zápisu – Ing.XXXXX XXXXXXXXX – schváleno sedmi hlasy <,>
<br> XXXXX XXXXXXX - schváleno sedmi hlasy <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br>
<br> 1.Zpráva o činnosti ZO
2.Rozpočtové opatření č.1
3.Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2018 O místním poplatku za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
<br> odpadů
<br> 4.Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy – Aktualizace a zpracování programu rozvoje obce ve výši Kč
<br> 18.150,-
<br> 5.Schválení Servisní smlouvy o technické podpoře mezi obcí Bukovinka a firmou MK
Consult,v.o.s <.>,- zajištění technické podpory a servisu souvisejícími s provozem
<br> geografických informačních systémů Kompas 3.2 a XXX X.X – ve výši Kč X.XXX,-
<br> 6.Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy – zpracování projektové žádosti a poradenství k žádosti o dotaci na
<br> projekt „Oprava místní komunikace v obci Bukovince“ – ve výši Kč 7.000,-
<br> 7.Dodatek č.10 ke Zřizovací listině Mateřské školy Bukovinka
8.Na vědomí - výsledek finanční kontroly za 2.pololetí 2017
9.Schválení výsledku inventur MŠ Bukovinka k 31.1...

Načteno

edesky.cz/d/5669139

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz