« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Informace o konání 41. mimořádného veřejného zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka (197.45 kB)
Příloha č.2
<br> Obec Třebušín
Obecní úřad Třebušín
<br> I N F O R M A C E
<br> o konání 41.mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Třebušín
Obecní úřad Třebušín v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání 41.mimořádného veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Třebušín,svolaného starostkou obce Třebušín v souladu s § 92
odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obec Třebušín,v zasedací místnosti OÚ v Třebušíně (přízemí)
Doba konání: ve středu 21.09.2022 od 19:00 hod
<br> Navržený program:
1) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
2) Schválení programu 41.mimořádného veřejného zasedání ZO Třebušín
3) Schválení změnových listů a dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo Regenerace území
brownfield - Stodola Třebušín - dokončení
4) Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „Restaurování sochy sv.Jana Nepomuckého v
Třebušíně“ – prodloužení termínu dokončení
5) Diskuze
6) Závěr
<br>
<br> V obci Třebušín dne 20.09.2022
XXXX XXXXXXXXX
starostka
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: XX.09.2022
Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5669130

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz