« Najít podobné dokumenty

Obec Lnáře - přechodná úprava - objízdné trasy, přejezd Tchořovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lnáře.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO I-20 Tchořovice ŽP P1269 oprava výtluků 9-2022-4.pdf
směr
Blatná <,>
Písek
<br> směr
Nepomuk <,>
Plzeň
<br> PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ :
1.V případě potřeby bude v místě uzavírky silniční provoz řízen pověřenými pracovníky
(převedení pěších,zajištění zásobování stavby) <.>
2.Na železničním přejezdu P1269 bude v době uzavírky a objížďky PZZ vyřazeno z činnosti <.>
3.Před pracovním místem bude rychlost jízdy omezena na 30 km/h <.>
5.V místě železničního přejezdu bude vymezena bezpečná trasa pro převedení pěšího
provozu přes železniční trať.Jedná se o stranu u železniční stanice Tchořovice <.>
6.Pověření zaměstnanci určeni pro řízení silničního provozu budou vybaveni
radiostanicemi se záložními zdroji.Dále musí být oblečeni ve výstražném oděvu
s vysokou viditelností dle ČSN EN 471 s reflexními pásy <.>
<br>
směr
Chanovice <,>
Kasejovice
<br> MK
<br> MK
<br> MK
<br> MK
<br> MK
<br> MK
<br> MK
<br> železniční trať
Nepomuk- Blatná
<br> železniční trať
Nepomuk- Blatná
<br> směr
Hajany
<br> směr
Hajany
<br> areál
ZD Lnáře
<br> IJ 4b
<br> IJ 4b
<br> P1269
<br> A 15 (600m)
<br> 600 m
<br> E 3a
<br> A 15
600 m
<br> E 3a
<br> 70
<br> B 21a
<br> (400m)
<br> B 20a
<br> 70 B 21a
<br> B 20a
<br> IP
1
<br> 0
b
<br> IS 12a
<br> TCHOŘOVICE
<br> IS
1
<br> 2b
<br> TC
HO
<br> ŘO
VI
<br> CE
<br> B
2
<br> 4
a
<br> IJ
4
<br> b
(N
<br> Á
H
<br> R
A
<br> D
N
<br> Í
Z
<br> A
S
<br> T
Á
<br> V
K
<br> A
)
<br> IJ
4
<br> b
(N
<br> Á
H
<br> R
A
<br> D
N
<br> Í Z
A
<br> S
T
<br> Á
V
<br> K
A
<br> )
<br> B
2
<br> 4
b
<br> IP
1
<br> 0
b
<br> IP
10
<br> a
<br> IP
10
<br> a
<br> Pavel Bílek- dopravně inženýrská opatření
Mnichov 132,386 01 Strakonice
tel.380 120 530,774 124 140
e-mail: bilek@dioservis.cz
IČ: 65013395
DiČ: CZ 6912251247
<br> Datum zhotovení situace 4.6.2019
<br> Dočasná neplatnost stávajících svislých
dopravních značek bude provedena
škrtnutím páskou s oranžovo- černým
pruhem v šíři 50 mm !
Škrtnout aktuálně neplatné cíle.Nepřetržitá výluka na trati Nepomuk-Blatná
<br> v době od.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2022 do.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
DIO I-20 Tchořovice ŽP P1269 oprava výtluků 9-2022-3.pdf
I/20
<br> II/174
<br> II/174
<br> III/17310
<br> III/1738
<br> I/20
<br> 20
<br> 20
<br> II/174
<br> Pavel Bílek- dopravně inženýrská opatření
Mnichov 132,386 01 Strakonice
tel.380 120 530,774 124 140
e-mail: bilek@dioservis.cz
IČ: 65013395
DiČ: CZ 6912251247
<br> Datum zhotovení situace: 8/2022
<br> S
<br> stávající svislé DZ
<br> DIO stavba:
I/20 Tchořovice ŽP P1269 v km 5,086 na trati
Blatná-Nepomuk oprava výtluků <.>
<br> pracovní místo na silnici I/20
<br> Pracovní místo na silnici I/20 ŽP P1269 v obci <,>
Tchořovice,okres Strakonice <.>
Úplná uzavírka silnice <.>
Objížďka pracovního místa <.>
<br> objízdná trasa 3 <.>
<br> Dočasná neplatnost stávajících svislých
dopravních značek bude provedena
škrtnutím páskou s oranžovo- černým
pruhem v šíři 50 mm !
Škrtnout aktuálně neplatné cíle <.>
<br> IS
11
<br> b
<br>
PL
<br> ZE
Ň
<br>
LN
<br> Á
Ř
E
<br> III/1738
<br> IS11b
<br> PLZEŇ LNÁŘE
<br> IS
11
<br> b
<br>
PL
<br> ZE
Ň
<br>
LN
<br> Á
Ř
E
<br>
<br> objížďka
směr Lnáře
<br> objížďka
směr
Lnáře
<br> Lnáře
<br> Kocelovice
<br> směr
Blatná
Tchořovice
<br> Z2+3xS
1
<br> um
ístit do pravého jízdního pruhu
<br> B
1
<br> 2000 m
<br> E3a
<br> (3km
)
<br> IS
1
<br> 1
b
<br>
P
<br> L
Z
<br> E
Ň
<br> směr
Plzeň
<br> IS
1
1
<br> b
+
<br> š
k
<br> rtn
o
<br> u
t c
<br> íl P
ÍS
<br> E
K
<br>
P
<br> ÍS
E
<br> K
B
<br> L
A
<br> T
N
<br> Á
<br> IS
1
<br> 1
a
<br> 4km
<br> IP
2
<br> 2
+
<br> š
k
<br> rtn
o
<br> u
t c
<br> íl
P
<br> ÍS
E
<br> K
B
<br> L
A
<br> T
N
<br> Á
n
<br> a
IS
<br> 9
a
<br> Ž
E
<br> L
E
<br> Z
N
<br> IČ
N
<br> Í
P
<br> Ř
E
<br> J
E
<br> Z
D
<br> N
A
<br> S
IL
<br>.I/2
0
<br>
V
T
<br> C
H
<br> O
Ř
<br> O
V
<br> IC
ÍC
<br> H
U
<br> Z
A
<br> V
Ř
<br> E
N
<br> P
O
ZO
<br> R
<br> II/174
<br> II/177
<br> B20a
<br> 30
<br> B
1
<br> 3
k
<br> m
<br> E
3
<br> a
<br>
(3
k
<br> m
)
<br> IS11a
<br> I/20
TCHOŘOVICE
<br> ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
<br> NA SILNICI I/20
TCHOŘOVICE UZAVŘEN
<br> IS11b
+ škrtnout cíl
PÍSEK
BLATNÁ
<br> PÍSEK
BLATNÁ
<br> objížďka
směr
Blatná
<br> IS
1
<...
DIO I-20 Tchořovice ŽP P1269 oprava výtluků 9-2022-2.pdf
Blatná
<br> směr
Praha
Písek
České Budějovice
<br> Pavel Bílek- dopravně inženýrská opatření
Mnichov 132,386 01 Strakonice
tel.380 120 530,774 124 140
e-mail: bilek@dioservis.cz
IČ: 65013395
DiČ: CZ 6912251247
<br> Datum zhotovení situace: 8/2022
<br> S
<br> I/20
<br> stávající svislé DZ
<br> DIO stavba:
I/20 Tchořovice ŽP P1269 v km 5,086 na trati
Blatná-Nepomuk oprava výtluků <.>
<br> pracovní místo na silnici I/20
<br> Pracovní místo na silnici I/20 ŽP P1269 v obci <,>
Tchořovice,okres Strakonice <.>
Úplná uzavírka silnice <.>
Objížďka pracovního místa <.>
<br> objízdná trasa 2 <.>
<br> Dočasná neplatnost stávajících svislých
dopravních značek bude provedena
škrtnutím páskou s oranžovo- černým
pruhem v šíři 50 mm !
Škrtnout aktuálně neplatné cíle <.>
<br>
P
<br> L
Z
<br> E
Ň
<br>
L
<br> N
Á
<br> Ř
E
<br> IS
1
1
<br> b
<br>
+
š
<br> k
rt
<br> n
o
<br> u
t
<br> c
íl
<br>
<br> P
L
<br> Z
E
<br> Ň
<br> IS
1
1
<br> a
<br> I/2
0
<br> TC
H
<br> O
Ř
<br> O
VI
<br> C
E
<br> Ž
E
<br> L
E
<br> Z
N
<br> IČ
N
<br> Í P
Ř
<br> E
JE
<br> Z
D
<br> N
A
<br> S
IL
<br>.I
/2
<br> 0
V
<br> T
C
<br> H
O
<br> Ř
O
<br> V
IC
<br> ÍC
H
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
<br> MK
Vrbenská
<br> MK
V Jezárkách
<br> MK
Fugnerova
<br> II/173
Tyršova
<br> III/1738
Riegrova
<br> II/173
<br> II/173
T.G.Masaryka
<br> 20
<br> 20
<br> IS11a
umístění
před
železniční
přejezd
<br> I/20
TCHOŘOVICE
<br> ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
NA SILNICI I/20
TCHOŘOVICE UZAVŘEN
<br> PL
ZE
<br> Ň LN
ÁŘ
<br> E
<br> IS1
1b
<br> IS1
1b
<br> P
LZE
<br> Ň
<br> L
NÁŘ
<br> E
<br> IS
1
<br> 1
a
<br> I/20
TC
<br> H
O
<br> Ř
O
<br> V
IC
<br> E
<br> Ž
E
<br> L
E
<br> Z
N
<br> IČ
N
<br> Í P
Ř
<br> E
JE
<br> Z
D
<br> N
A
<br> S
IL
<br>.I/20
V
<br> T
C
<br> H
O
<br> Ř
O
<br> V
IC
<br> ÍC
H
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
<br> IS
1
1
<br> b
+
š
<br> k
rt
<br> n
o
<br> u
t
<br> c
íl
<br>
<br> P
L
<br> Z
E
<br> Ň
<br>
<br> P
<br> L
Z
<br> E
Ň
<br>
L
<br> N
Á
<br> Ř
E
<br> IS
1
1
<br> a
<br> Ž
E
<br> L
E
<br> Z
N
<br> IČ
N
<br> Í P
Ř
<br> E
J...
DIO I-20 Tchořovice ŽP P1269 oprava výtluků 9-2022-1.pdf
II/173
<br> ŽP
P1269
<br> III/02017
<br> II/174
<br> II/174
<br> II/174
<br> II/174
<br> II/173
T.G.Masaryka
<br> II/173
<br> MK
<br> III/1738
Riegrova
<br> III/1738
<br> III/17311
<br> III/17310
<br> III/1738
<br> II/177
<br> objížďka
pro směr
Lnáře
<br> objížďka
pro směr
Lnáře
<br> objížďka
pro směr
Lnáře
<br> objížďka
pro směr
Blatná
<br> objížďka
pro směr
Blatná
<br> stávající svislé DZ
<br> DIO stavba:
I/20 Tchořovice ŽP P1269 v km 5,086 na trati
Blatná-Nepomuk oprava výtluků <.>
<br> pracovní místo na silnici I/20
<br> Pracovní místo na silnici I/20 ŽP P1269 v obci <,>
Tchořovice,okres Strakonice <.>
Úplná uzavírka silnice <.>
Objížďka pracovního místa <.>
<br> Dočasná neplatnost stávajících svislých
dopravních značek bude provedena
škrtnutím páskou s oranžovo- černým
pruhem v šíři 50 mm !
Škrtnout aktuálně neplatné cíle <.>
<br> objízdná trasa 1 <.>
<br> směr
Plzeň
<br> směr
Praha
Písek
České Budějovice
<br> Pavel Bílek- dopravně inženýrská opatření
Mnichov 132,386 01 Strakonice
tel.380 120 530,774 124 140
e-mail: bilek@dioservis.cz
IČ: 65013395
DiČ: CZ 6912251247
<br> Datum zhotovení situace: 8/2022
<br> S
<br> 20
<br> 20
<br> 20
<br> 20
<br> 20
<br> 20
<br> objížďka
pro směr
Lnáře
<br>
Stránka 1
<br> 2022-09-22T09:18:00+0000
přechodná úprava-objízdné trasy, přejezd Tchořovice.pdf
*MUBLX00CBYZP*
MUBLX00CBYZP
<br> M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br> Váš dopis zn <.>
Ze dne: 13.09.2022
Spisová zn.: MUBL 15567/2022/OD
Číslo jednací: MUBL 16227/2022
Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: bolinova@mesto-blatna.cz
Datum: 22.09.2022
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Blatná,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanoveními § 77 odst.1
písm.c),odst.2 písm.b),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu,za subsidiárního
využití části ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,v platném znění (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti,kterou dne 13.09.2022 podala společnost Železniční projekčně-
stavební kancelář s.r.o <.>,IČ: 643 58 615,Klatovská 410/167,321 00 Plzeň,kterou na základě
plných mocí zastupuje XXXXX XXXXX,IČ: XXX XX XXX,Mnichov XXX,XXX 01 Strakonice (dále jen
„žadatel“),po předchozím písemném vyjádření PČR,Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje,Dopravního inspektorátu Strakonice č.j.KRPC-124366-2/ČJ-2022-020706
ze dne 12.09.2022 a č.j.KRPC-124366-4/ČJ-2022-020706 ze dne 14.09.2022
<br>
stanovuje žadateli
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> na silnicích č.II/173,II/174,II/177,III/1738,III/02017,III/02019 ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Blatná a na místních komunikacích v k.ú.Tchořovice a k.ú.Blatná <.>
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá:
<br> a.) Ve vyznačení uzavírky přejezdu P 1269 v obci Tchořovice na přilehlých místních
komunikacích <.>
<br> b.) Ve vyznačení objízdných tras při uzavírce silnice I/20:
<br> Železniční projekčně-stavební
kancelář s.r.o <.>
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň
<br> kterou na základě plných mocí zastupuje
<br> XXXXX XXXXX
Mnichov XXX
...

Načteno

edesky.cz/d/5669118

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lnáře      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz