« Najít podobné dokumenty

Obec Volfartice - Zveřejnění záměru prodeje majetku obce - část pozemku p. č. 171/1, k.ú. Volfartice sousedícího s p.p.č. 941/1 a 171/2 k.ú. Volfartice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Volfartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru prodeje majetku obce - část pozemku p. č. 171/1, k.ú. Volfartice sousedícího s p.p.č. 941/1 a 171/2 k.ú. Volfartice
Obec Volfartice,Volfartice 59,471 12,IČO 00 261 076 Tel.: 487 837 134,e-mail:obec©volfartice.cz
<br> OBEC VOLFARTICE
<br> Zveřejnění záměru prodeje
<br> v souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> NÁSLEDUJÍCÍHO MAJETKU OBCE:
<br> Část pozemku p.č.171/1,k.ú.Volfartice,sousedící s pozemkem p.č.941/1 a 171/2,vše k.ú.Volfartice — dle nákresu <.>
<br> Výměra bude určena po rozměření <.>
<br> XXXX v čase a místě obvyklá bude určena znaleckým posudkem.Kupující uhradí náklady s rozměřením pozemku a vypracováním znaleckého posudku pro určení ceny <.>
<br> Zájemci mohou předložit své žádosti na Obecním úřadě ve Volfarticích do 10.10.2022 <.>
<br> arie Bernatova starostka obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce a internetových stránkách obce dne: 23.9.2022 Sejmuto z úřední desky a internetových stránek obce dne:
<br> Obec Volfartice,VoIfartice 59,471 12,IČO 00 261 076 Tel.: 487 837 134,e-mail:obec©volfartice.cz
<br> Nanllzenl (10 Katastru nemovnosn (Stanaam ) llSK ' US : / OHIS,40 prKU.uupeJl DB:-umulhvunuumx.uuanam/ uuuuo:u\wy1uu.uoyn
<br> 1 :250 ' G.<.> ' '
<br> 1 z 2 21.09.2022 14:46

Načteno

edesky.cz/d/5669116


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Volfartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz