« Najít podobné dokumenty

Obec Lidice - Kamerový systém v obci Lidice / Oznámení o výsledku výběrového řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lidice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE (1.24 MB)
Adresáti:
<br> m2c a.s <.>,1.Vladislavova 1390i17
<br> 110 00 Praha 1
<br> dzfcjki
<br> lll! unu" TEFL! ll'n\ lllUl-Ill- | l_wl |,3.1.v <.>
<br> 2.Nad Sokolovnou 4016 147 00 Praha 4
<br> pq6m5cg
<br> OBOMONT 3_ XXXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> HEH X" |.<.>.<.>.<.> =:.<.>.4.'!.Aňa LUL FL CWIIDKÉ BLU
<br> info©obomontcz
<br> XXX XXXXX,Přemyslova XXX XXX XX Dobříš
<br>.lt
<br> Dlouhá Lhota 173 263 01 Dobříš
<br> Korespondenční adresa:
<br> KH servis a.s <.>,5.Pražská 16 109 91 Praha 10
<br> yjnerrz
<br> Věc: Oznámení o Wsiedku VZMR akce: „Kamerový systém v obci Lidice“
<br> A -,0.1.<.>
<br> Zadavatel:
<br>.<.>.<.>.; IV |.<.>.<.> UDECTII urao LIUICE
<br> u|.10.června 1942 čp.161,273 54 Lidice.starostka obce: Veronika Kellerowá
<br> Telefonní spojeni: +420312253083,v úředních hodinách
<br> Fonděií 08:00 — 13:00 14:00 — 17:00
<br> 1 Úterý Zavřeno
<br> \ Středa 08:00 - 13:00 14:00 - 17:00 Čtvrtek Zavřeno Pátek Zavře-nu
<br> Iidice3©voinv.cz uuzáqo4u " C200234648
<br> starostka obce: veronika Kellerová
<br> \ 1ídice3©voln1£z Telefonní spojeni: +420312253083 v úředních hodinách ; a XXXXXXXXX Vlková: +XXXXXXXXXXXX,Email:
<br> Mil.Vlkoanseznam.cz,administrátorVZ
<br> II-“—n!.<.>.fl.<.>.— __Í.<.>.! <.>,-.l'I-lD'IA-Rlndnh I\Ulllclblll Halíka,a: 3- |.- u- -J“fLJ-L“T.l.f ULUU
<br> * Specifický symbol: 20926
<br> www: obec-lidicem
<br> ' 3uxb59t
<br> ' nl.<.>.<.>.<.>.1n !„.<.>.<.> --.<.> 1n»l*\3€.<.> 'lt'f '\Fl'f'l EJÍZJŠĚ.<.> UUeUili ui au LIUILÉ,1u.LC! Vll'd l.)-lá Lulju lU1,A I.! J!“ l_zlulLC
<br> n_.<.> „:.<.> _.<.>.<.>.<.>.„Jm.-.1/„.<.>.M.A.<.> : „.<.>.<.>.<.> 1.<.>.<.>.„L.J ?.“J:.<.>.<.> “ Ubllalllbul u v_j.: nu.„nurncruvy a_yinm'n V uuu,unum:
<br> Termín podání nabídek — dne 18.8.2022 do dne 8.9.2022 do 10:00 hodin
<br> do kanceláře starostky obce Lidice <.>
<br> Výzva byla vyvěšena na profilu zadavatele: https:ifwww.vhodne- uvereineni.cz/profillobec—Iidice a webové stránce obce: www.obec-iidice.cz!
<br> Kritérium VŘ bylo stanovené zastupitelstvem obce zahájením VŘ dne 18.3.2022...

Načteno

edesky.cz/d/5669113

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lidice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz