« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Zápis č.10/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.10/2022 (63.47 kB)
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
<br> č.10/2022
<br> Místo konání : zasedací místnost obecního úřadu
<br>
Datum konání : 22.9.2022
<br> Počet stránek : 3
<br> Přítomni : T.Kozel,J.Salák,Z.Král,J.Zátková,R.Strych,F.Klouda,Z.Thür
<br> Omluveni :
<br>
PROGRAM :
<br>
<br> 1.Vyhodnocení nabídky – Rekonstrukce místní komunikace „Na Bílém
vrchu“ v obci Rybnice
<br> 2.Smlouva o dílo
3.Návrh POTZI na rok 2023 – VODÁRNA Plzeň a.s <.>
4.Projednání návrhu rozpočtu na rok 2023 (Finančním výborem)
5.Projednání návrhu střednědobého výhledu na rok 2024 – 2026
<br> (Finančním výborem)
6.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB – služebnosti (výstavba
<br> kanalizace dešťové a splaškové)
7.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB – služebnosti (výstavba
<br> veřejného osvětlení)
8.Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.PN
<br> 2020_0010
9.Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení
10.Smlouva o zřízení VB-služebnosti č.IV-12-0018831/VB/001
11.Smlouva o zřízení VB-služebnosti č.IV-12-0018100/VB/002
12.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby
<br> č.IV-12-0019737/SoBS VB/006
13.Smlouva o dílo č.09/22/DSS
14.Rozpočtové opatření č.8/2022 a č.9/2022
15.Zápis z jednání Kontrolního výboru
16.Různé
<br>
Jednání zahájil starosta obce,dal o programu hlasovat,ten byl jednohlasně
schválen <.>
<br>
1.Zastupitelstvo obce schválilo (pro 7,proti 0) vyhodnocení nabídky na veřejnou
<br> zakázku „Rekonstrukce místní komunikace „Na Bílém vrchu“ v obci Rybnice“ <.>
Dle zápisu z otevírání obálek ze dne 22.9.2022 byla vybrána nabídka
společnosti DYBS Plzeň s.r.o <.>,Prvomájová 514/39,322 00 Plzeň <.>
<br> 2.Zastupitelstvo obce schválilo (pro 7,proti 0) Smlouvu o dílo s firmou DYBS
Plzeň s.r.o <.>,Prvomájová 514/39,322 00 Plzeň.Předmětem smlouvy je stavba
„Rekonstrukce místní komunikace „Na Bílém vrchu“ v obci Rybnice“ <.>
<br>
<br> 3.Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem plánu „Oprava technického
zhodnocení vodohospodářské infrastru...

Načteno

edesky.cz/d/5669112

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
26. 09. 2022
26. 09. 2022
24. 09. 2022
24. 09. 2022
24. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz