« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Rozhodnutí o uzavírce - průtah Častrov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [334 KB]
Městský úřad Pelhřimov
oddělení silničního hospodářství
Pražská 2460,393 01 Pelhřimov
<br> ________________________________________________________
Č.j.: MPe/OSH/395/2022-3/UZ-21/Kr V Pelhřimově dne 8.9.2022
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
uzavírka silnice č.II/639
<br>
Městský úřad Pelhřimov,oddělení silničního hospodářství jako silniční správní úřad podle § 40 <,>
odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) po předchozím projednání s vlastníky pozemních komunikací dle § 24,odst.2,písm.a)
„zákona“,obcí,na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka podle
§ 24,odst.2,písm.b) „zákona“,s Policií ČR podle § 24,odst.2,písm.d) „zákona“ na základě
stanovení přechodné úpravy provozu umístěním dopravního značení MěÚ Pelhřimov,OSH,č.j <.>
MPe/OSH/392/2022-2/OOP/Kr ze dne 7.9.2022,a žádosti právnické osoby SaM silnice a mosty a.s.<,>
IČO 250 18 094,Máchova 1129/6,470 01 Česká Lípa zastoupené na základě plné moci společností
VYZNAč,s.r.o <.>,IČ 019 16 297,Srázná 5113/1,586 01 Jihlava
<br>
povoluje uzavírku
<br>
Právnické osobě: SaM silnice a mosty a.s <.>,IČO 250 18 094,Máchova 1129/6,470 01 Česká
Lípa zastoupené na základě plné moci společností VYZNAč,s.r.o <.>,IČ 019
16 297,Srázná 5113/1,586 01 Jihlava
<br>
Důvod uzavírky: rekonstrukce silnice č.II/639 Častrov
<br> Termín uzavírky: od 14.9.2022 do 16.10.2022
<br> Rozsah uzavírky: úplná
Délka uzavírky: cca 250 m
<br> Rozsah uzavírky: I.etapa rekonstrukce silnice II/639 v obci Častrov dle přiložené situace <,>
<br> která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
<br>
<br> Dopravní řešení pro vozidla VLOD:
<br>
Etapa I <.>
Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 350140/4,350170/2,3,6,7,8,10
bude vedena ze silnice III/13213 –dále MK kolem Votrubova rybníka – III/40912 – Častrov – dále
v původní trase.(+-0 km)
<br> Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoj 350170/15 bude vedena ze zastávky „Častrov“ –
dále II...

Načteno

edesky.cz/d/5668907

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz