« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Ředice - Příloha k veřejné vyhlášce-dopravní značení Hrachoviště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Ředice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k veřejné vyhlášce
Rekonstrukce komunikace Hrachovišté termin:12.09.-11.12.2022
<br> uzavřený úsek
<br> _ objízdná trasa
<br>.ll! „ :?.1-.<.>.<.>.<.> 'l' - ' '.<.> * docasne zrusege __ detail 1 _ zastavky ! — -.<.> :.— _ c - - - __ \ =-—-„ : Í By [ _.' &= _ Emir O; detaii 2 ' Bukowna ' ' "“""“ĚŠ',nad Labem —.* _,_.<.>.;.<.>.detail 3
<br> _ b \ MIMO
<br> Zastava “jf
<br> ; Dr.-ího.- !.- - \ _,_ * e_ l,<.> Choteč &.„ _ Luko—ma ';.: _ '.u-.'e <.>
<br> “.Časy "73 | W\ _ „„ !
<br>,_ \ fezemme _,<.>.|
<br>.<.> L a._ __.<.> “i"
<br> Hoíice f_r
<br> - ; | „.<.> \ * „ mmm.\ Rouenu:
<br> ( <,>
<br> \
<br>.<.> XXXXXX * *“ Kobdege
<br>,\ | " \ ' \.".j \ —- HEY.' ;)! I'.l/ *
<br> Od září bude v Rokytně probíhat,až do příštího roku,celková rekonstrukce siinice "1298 (kanalizace,rekonstrukce komunikace.chodníky),z tohoto důvodu veda objízdná trasa přes (Meč.&% mx
<br> Svoz dětí a seniorů zajistí obec Býšť.Hrachoviště nebude obsluhováno <.>
<br> m V -
<br> !.m,mam _.<.> -.- in.<.>.-ul.<.> : SAMI-turn: 1:5 Guran-g:;„ec,_ ““! r-n-wu-s- Icvv- mw lem Nuer—mňa: ZÍ-'
<br> “[ ———————————————_——__E—“"“ 4—— _— mngl utnul-z <.>,:wum 59:54:53: DZFCE
<br> “k" GAM:,=: :!::z: rekonstrukce komunikace |il1298 23 CZ“-w + stavíme nm DCFRJmEíVEIlfFH—Á cPArnEM umu-q: ] tomm :!:-ll
<br> detail 1
<br> Rekonstrukce komunikace Hrachoviště
<br> detail 2
<br> _
<br>.<.> a“ n.<.> -u.<.>
<br> Muka Immunlm IIIIZN 23
<br> nuit—“m
<br> ;1.I'm-.<.> r
<br> Rekonstrukce komunikace Hrachoviště
<br> podminky obce Úíezd u Sezemic
<br> detail 3
<br>."š: Uhra “C <.>,-- \: Sezam ":
<br>.II.A
<br> _
<br> mwwttoe laminace W295 23
<br> unnvgmmmtmim

Načteno

edesky.cz/d/5668856

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Ředice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz