« Najít podobné dokumenty

Obec Tvarožná Lhota - Deratizace obce Tvarožná Lhota 3.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvarožná Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Deratizace obce Tvarožná Lhota 3.10.2022
Em
<br> spol.s r.o <.>
<br> UPOZORNĚNÍ
<br> Dne 3.10.2022
<br> bude prováděna velkoplošná deratizace obce Tvarožná Lhota.Akci zabezpečuje flrma Deratex,Spol.S r.0.se sídlem ve Zlíně,která provede ošetření kanalizační sítě,veřejných ploch a vybraných
<br> objektů <.>
<br> Vzhledem k tomu,že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a v hospodářských staveních,vyzýváme občany ke spolupráci,při vyhledávání pobytu hlodavců.Pokud to situace vyžaduje,obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy,anebo nahlaste své požadavky na úřadovnu,aby bylo zabezpečeno
<br> komplexní ošetření obce <.>
<br> Deratex,spol.s r.0.Obecní úřad Zlín Tvarožná Lhota
<br> Kontakt pro naléhavé Situace: Toxikologické informační středisko,Klinika pracovního lékařství VFN a 1.LF UK,Na Bojišti ],120 00 Praha 2,tel.: 224 919 293 a 224 915 402

Načteno

edesky.cz/d/5668855

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvarožná Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz