« Najít podobné dokumenty

Obec Osoblaha - 86/2022 – Obec Osoblaha – Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici MISTR BH a TS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osoblaha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C25822092212420
lllll OBEC Osoblaha
<br> Na Náměstí 106 793 99 OSOBLAHA
<br> OZNÁMENÍ
<br> Starosta obce,v souladu se zákonem 128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů,vyhlašuje výběrové řízení na pozici
<br> Mistr BH a TS
<br> Místo výkonu práce: katastr obce Osoblaha
<br> Termín nástupu: 1.12.2022
<br> Pracovní poměr :na dobu určitou 1 rok se aušební lhůtou,poté možné prodloužení na dobu neurčitou Platové zařazení dle nařízení vlády 564/2006 Sb.v platném znění,platová třída 8
<br> Druh práce a charakteristika gkonávané činnosti:.výkon práce mistra BH a TS
<br> Uchazeč musí splňovat tyto podmínky:
<br>.státní občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let.způsobilost k právním úkonům.bezúhonnost
<br> Dál " u'eme:
<br> minimálně SŠ vzdělání
<br> organizační a komunikační schopnosti,flexibilitu (7/24) samostatnost při řešení problémů
<br> vysoké pracovní nasazení,odolnost vůči stresu
<br> velmi dobrá znalost práce na PC
<br> zkušenosti na vedoucí pozici
<br> Písemnou přihlášku,kde bude uvedeno jméno,přůmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo pobytu,čislo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,datum a podpis uchazeče doplněnou přílohami;.strukturovaný životopis.výpis zevidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem — pokud takový doklad nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením — bude požadováno po vybraném uchazeči.kepie dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
<br> Pňhlášku ; gžjlghami předat nebo zaslat do 24.10.2022 do 11:00 hodin na adresu: Obecní úřad Osoblaha,k rukám starosty,Na Náměstí 106,793 99 Osoblaha <,>
<br> obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení — mistr BHTS“ <.>
<br> Ostatníinformace:.Obec Osoblaha si vyhrazuje právo nevybrat žádného z pňhlášených uchazečů,a výběrové řízení zrušit kdykoli vjeho průběhu bez udání důvodu,<.> zájemce nese veškeré náklady,které mu účas...

Načteno

edesky.cz/d/5668847

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osoblaha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz