« Najít podobné dokumenty

Obec Krumvíř - Situace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krumvíř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace
Designe
<br> Vypracoval: s.r.o.ViaDesigne <,>
Na ZahradÆch 16,690 02 Błeclav
<br> e-mail: viadesigne@viadesigne.eu
<br> Dopravní znaŁení je navrženo dle TP 66 <.>
<br> Tel.519 326 370
<br> Mìsto Błeclav
<br> VÆclav KrÆlprovizorní dopravní znaŁení
Krumvíł - kanalizace a ¨OV <,>
<br> skuteŁnØho postupu prací
<br> ZnaŁení bude umístnìno podle
<br> Ł
<.>
<br> IP
10
<br> b
<br> Ł
<.>
<br> IP
10
<br> b
<br> IS
11b
<br> IS
11
b
<br> IS
11b
<br> 9
0
0
m
<br> IS11b
<br> IS
11
b
<br> STAVB
Y
<br> VOZID
LA
<br> MIMO
<br> S
T
A
<br> V
B
<br> Y
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> L
A
<br> M
IM
<br> O
<br> STAVBY VOZIDLA MIMO
<br> Ł
<.>
<br> B
2
8
<br> Ł <.>
B
2
8
<br> Ł
<.>
<br> B
2
8
<br> Ł
<.>
<br> B
2
8
<br> Zhotovitel stavby: VHS Błeclav
<br> OdpovìdnÆ osoba: Petr Bałina,723 828 286
<br> Termíny : 19.9.- 7.10.2022
<br> Místo: Krumvíł
<br> provizorní dopravní znaŁení
<br> NÆzev: Krumvíł - kanalizace a ¨OV <,>
<br> P
O
ZO
<br> R
<br> UZ
AV
<br> ØE
NA
<br> SM
ÌR
B
<br> O
HU
<br> M
IL
IC
E
JE
<br> KO
M
UN
IK
<br> AC
E
II/
41
8
<br> POZOR
<br> UZAVØENA
<br> SMÌR KRUMV̋Ø JE
<br> KOMUNIKACE II/418
<br> IS
11
b
<br> B
O
<br> H
U
<br> M
IL
IC
<br> E
<br> BO
HU
<br> MIL
ICE
<br> B
O
<br> H
U
<br> M
IL
IC
<br> E
<br> BO
HUM
<br> ILICE
<br> KRUMV̋Ø
<br> K
R
U
<br> M
V̋
Ø

Načteno

edesky.cz/d/5668844

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krumvíř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz