« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Polanka - Veřejná vyhláška, Územní rozhodnutí MUVS 16020_2022_OÚPSŘD-330-Ji-7.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Polanka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, Územní rozhodnutí MUVS 16020_2022_OÚPSŘD-330-Ji-7.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
Odbor územního plánování,stavebního řádu a dopravy
<br>
<br> Č.j.: MUVS-S 16020/2022/OÚPSŘD-330/Ji-7 19.09.2022
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.Jiráska
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Městský úřad Vsetín,odbor územního plánování,stavebního řádu a dopravy,jako stavební úřad příslušný podle
<br> § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve věci žádosti ze dne 28.06.2022 o vydání rozhodnutí o
<br> umístění stavby „Ústí Net-telekomunikační vedení-Valašská Polanka-1.etapa“ obsahující podzemní
<br> veřejnou komunikační síť elektronických komunikací,uložení ochranných trubek pro následné
<br> zafouknutí optického kabelu za účelem připojení objektů k.ú.Valašská Polanka na pozemcích st.parc.č <.>
<br> 50,579/1,615,parc.č.5/2,6/3,6/4,10,24/5,26/3,26/4,35/2,43/3,67/1,67/2,67/3,67/4,1051/5,1079/2 <,>
<br> 1079/3,1079/4,1079/6,1079/14,1079/18,1079/20,1079/26,1079/35,1084/2,1091/5,1127/5,1127/6 <,>
<br> 1127/18,1127/28,1127/32,1149/1,1149/2,1150/1,1150/2,1150/3,1150/4,1150/9,1150/12,1156/1,1156/8 <,>
<br> 1162/1,3338/3,3356/1,3358/2,3358/10,3360,3515 v katastrálním území Valašská Polanka,kterou podal
<br> Ogar data s.r.o <.>,IČO 05255023,XXXXX XXXXXXX XXX,XXX XX Vsetín,kterou zastupuje Ing.Marek
<br> Pokorný,IČO 86993135,Míškovice 219,768 52 Míškovice (dále jen "žadatel")
<br> vydává podle § 79 a 92 odst.1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
<br> územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška č.503/2006 Sb.“) <,>
<br>
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
<br> „Ústí Net-telekomunikační vedení-Valašská Polanka-1.etapa“
<br> obsahující podzemní veřejnou komunikační síť elektronických komunikací,uložení ochranných trubek
<br> pro následné zafouknutí optického kabelu za účelem připojení objektů k.ú.Valašská Polanka...

Načteno

edesky.cz/d/5668842

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Valašská Polanka
30. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
26. 09. 2022
26. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Valašská Polanka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz