« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Polanka - Situační výkresy (Ústí.Net-Val.Polanka-1.etapa).pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Polanka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situační výkresy (Ústí.Net-Val.Polanka-1.etapa).pdf
';-
<br> IZ?
<br> 27
<br> IHL;
<br> !!:
<br> :'27; 25
<br>.<.>.<.> „._.<.>.„.1-f£7:?;' ";.<.>
<br> Traso v polní cestě
<br> 4 62
<br> 1/36 "'
<br> 056
<br> L L&— ) <.>
<br> \
<br> <.>,)—
<br> 6 „I'/.<.>
<br> “Š
<br> "593/35 2
<br>.<.>.779
<br> \\ \ ©\\_
<br> %-
<br>.R 086 %
<br> ZPRACOVAL
<br> ZODP.PROJEKTANT
<br> KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Ing.Marek Poknmý
<br> Ing.Marek Pokomý
<br> Miškovice 219,PSČ 768 52 Valašská Polanka IČ: BBQ 93 135
<br> NÁZEV:
<br> Ústí.Net-telekomunikační_vedení STUPEN DÚR Valašská_Polanka-1.etapa
<br> tel.724 973 612 email: Pokomyproekanlgsemama
<br> DATUM 02/2022
<br> VÝKRES: Koordinační situační výkres
<br> MEŘÍTKO mmm)
<br> c.VÝKRESU
<br> INVESTOB: [ Ogar data s.r.o <.>,XXXXX XXXXXXX XXX,XXXXX Vsetín,|Č:XXXXXXXX C X.X
<br>.j-
<br> Erotlok pod,komunikací % |.1,2 m,delko 12 rn.:693 I Í
<br> / <,>
<br> (D Traso v chodníku _ Podél silnice |/57 \ \
<br> (; )
<br> LEGENDA:
<br> Nové telekomunikačnívedení = Protlak (chróničko PE 90-110) m Chróníčko (VRAP 90—110) LEGENDA STÁVAJÍCÍINŽ.SÍTÍ:
<br> — <—\r — NN elektro vedení— podzemní — — w -— — NN elektro veder-u,- nadzemnl' —— <<-\r -— VN elektro vedeni; podzmen! — — <<—\.- — — VN elektro vedem- nodzemm — <—\r —— Veře'né osvěthnl _ — —( — Koncnzoce sploskovc — —<-( —— Kanalizace dešťová <—— Vodovod
<br> PI n ' <,>
<br> '— "V —— Sdělovocwedem
<br> POZNÁMKA: „ _ _ _ _ z.zmnssunísnus POUZ_E QR|E_INTACNI,PREQ gamma JE NUTNE wsm mvcwvszgn STAV.sm._ 2.PRIPOKLADCE NAVRHQVANE sne JE NUTNE oonrezn Pnoswsovgu NQRMU csu 73 5005._ 331?me KRIZENJVN VEDENIJE NUTNE,_ POZADAT o VYPNUTIVEDENIV DOSTATECNEM PREDSTIHU <.>
<br> 093/1
<br> 69 Š/ÍŽ 721 "
<br> " \; l- ' _ __ __.; 1:7 l \ ' \\.: \.<.> Vlk \ \.'— N- __ N.<.> —- w —— — : ' _ 11 ' k | \'N l.„,'$ \ '_ \\ _ \'„É- \ „-- "* z : "": „[ i.- _“9./,\ \".I' "| ' 311 I.;- ;,-.<.> -- u '.\ - _ „,? ZPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Ing.Marek Pokomy \ \ : „ -,<.>.„rx- Mlškvvioe 219 PSČ 768 52 I 2 " | ?T 746_ 1 „ \ Ing.XXXXX XXXXXXX Ing.Ma...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Polanka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz