« Najít podobné dokumenty

Obec Věrovany - Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Věrovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtové opatření 22022.pdf
Obec Věrovany,IČO 00635707
<br> KEO4 1.108 UROOG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.2l2022
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX organíz akce N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název 1) 1511 2 500 000,00 -48 000,00 2 452 000,00 Daň z nemovitých věcí 2) 4111 98187 0,00 48 000,00 48 000,00 Neinvestiční přijaté transfery 2 Celkem za Par: 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 3) 3117 2229 103133063 0,00 2 712,73 2 712,73 Ostatní přijaté vratky transferů a 4) 3117 2229 103533063 0,00 15 372,27 15 372,27 Ostatní přijaté vratky transferů a Celkem za Par: 3117 0,00 18 085,00 18 085,00 První stupeň základních škol Přůmy celkem 2 500 000,00 18 085,00 2 518 085,00 Výdaje XXX XXX organíz akce N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název 5) 2321 6121 22 500,00 339 472,75 361 972,75 Stavby 6 "'321 6121 2321 7 977 500,00 -339 472,75 7 638 027,25 Stavby Celkem za Par: 2321 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 Odvádění a čistění odpadních vod a 7) 3117 5904 103133063 0,00 2 712,73 2 712,73 Převody domněle neoprávněně 8) 3117 5904 103533063 0,00 15 372,27 15 372,27 Převody domněle neoprávněně Celkem za Par: 3117 0,00 18 085,00 18 085,00 První stupeň základních škol 9) 3322 6121 278 0,00 6 050,00 6 050,00 Stavby Celkem za Par: 3322 0,00 6 050,00 6 050,00 Zachování a obnova kulturních 10) 3326 5169 37 900,00 -6 050,00 31 850,00 Nákup ostatních služeb Celkem za Par: 3326 37 900,00 -6 050,00 31 850,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot 11) 3412 5139 79 297,51 3 079,75 82 377,26 Nákup materiálu jinde nezařazený 12) 3412 5169 90 702,49 -3 079,75 87 622,74 Nákup ostatních služeb Celkem za Par: 3412 170 000,00 0,00 170 000,00 Sportovní zařízeníve vlastnictví obce 13) 3613 5151 388 0,00 200,00 200,00 Studená voda včetně stočného a úplaty Celkem za Par: 3613 0,00 200,00 200,00 Nebytové hospodářství 14) 3631 5171 60 000,00 -10 157,95 49 842,05 Opravy a udržování Celkem za Par: 3631 60 000,00 -10 157,95 49...
rozpočt.opatř. 12022.pdf
Obec Věrovany,IČO 00635707 KEO4 1.10.3 UROOG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.1/2022 ;
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX organiz akce N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název
<br> 1) 1361 10 000,00 -2 920,93 7 079,07 Správní poplatky 2) 4111 98043 77 703,25 2 920,93 80 624,18 Neinvestiční přijaté transfery 2
<br> Celkem za Par: 87 703,25 0,00 87 703,25
<br> Přúmy celkem 87 703,25 0,00 87 703,25 Výdaje XXX XXX organíz akce N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název
<br> 3) 2321 5139 150 000,00 -500,00 149 500,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 4) 2321 5362 0,00 500,00 500,00 Platby daní státnímu rozpočtu
<br> Celkem za Par: 2321 150 000,00 0,00 150 000,00 Odvádění a čistění odpadních vod a 5) 3632 5139 20 000,00 -3 012,90 16 987,10 Nákup materiálu jinde nezařazený 65 3632 5169 212 676,72 3 012,90 215 689,62 Nákup ostatních služeb
<br> Celkem za Par: 3632 232 676,72 0,00 232 676,72 Pohřebnictví 7) 4359 5222 0,00 2 000,00 2 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 8) 4359 5492 150 000,00 -2 000,00 148 000.00 Dary obyvatelstvu
<br> Celkem za Par: 4359 150 000,00 0,00 150 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti 9) 6171 5321 146 000,00,-11 200,00 134 800,00 Neinvestiční transfery ObCím 10) 6171 5321 026 4 000,00 11 200,00 15 200,00 Neinvestiční transfery obcím
<br> Celkem za Par: 6171 150 000,00 0,00 150 000,00 Činnost místní správy
<br> Výdaje celkem 682 676,72 0,00 682 676,72
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Příjmy _ XXX XXX Nst Zdr Uz organiza akce Původní Změna Po změně Název 1XXXX1XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 21 564 600,00 -2 920,93 21 561 679,07 DANOVE PRIJMY _,z-xxx'xhxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx 9 305 135,74 2 920,93 9 308 056,67 PŘIJATÉ TRANSFERY rt%íjňqylxaukem 30 869 735,74 0,00 30 869 735,74
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1
<br> ad 1) srovnání kompenzbonusu ad 2) kompenzační bonus
<br> ad 3) srovnání spr.popl <.>
<br> ad 4) spr.popl...

Načteno

edesky.cz/d/5668840

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Věrovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz