« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmanova Huť - Nevíte si rady, jak upravit hlasovací listek v komunálních volbách? vloženo: 22.09.2022   Přemysl Hofman  

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmanova Huť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Možné úpravy hlasovaciho lístku
Nevíte si rady,jak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách?
<br> V obecních volbách máte tolik hlasů,kolik je v obci voleno zastupitelů.To zjistíte na hlasovacím lístku <.>
<br> S hlasy můžete naložit 3 způsoby:
<br> 1 Můžete dát všechny své hlasy 2 Pokud volíte například 7 zastupitelů,3 Poslední možností je kombinace.jedné straně.<.> máte 7 hlasů.Ty můžete rozdělit.předchozích dvou.napříč stranami.HLASOVACÍ LÍSTEK HLASOVACÍ LÍSTEK HLASOVACÍ LÍSTEK mm mmm-mmm—nuunm nmwammwnm-nuw Mm lnmyunummwmu-unnm “aaa-:.“'“ _.<.> „.<.> W.<.> ““ „::.<.> “*“ “' ___.<.> „._ „_ “* „___ *“ „.<.>.<.>.<.>.<.>.__ g__.D „___ [] „___ „.<.>.<.>.„.<.>.<.>,__ „___.<.>.<.>.<.> „.<.>.<.>.[] „.<.>.<.>.LÍI „___ __.<.>.[:).<.>.<.> —.<.>.<.>.r:).<.>.<.> -.<.>.<.>.|:.<.>.<.> v-.<.>.<.>.<.> [:].<.>.-.<.>.<.>.[g].__.<.>.[21- —.<.>._.[z].<.>."-.<.>.<.> |:| ___.[::-.<.>.<.>.<.>.<.> _.<.> m.<.>.<.> -.<.>.<.>.<.> 123.<.>.<.> -.<.>.<.>.<.> :; _.<.>.m D._l—l Ch.—- w.— Dv -—u-- [x].n—luo-ul [m- ---u.-n &) u_n—_:- (:) num.-.- m].<.>.<.> v-.— D) u_n—v— ah,—.<.>.<.>.<.> D._„.<.> [:).<.>.—.<.>.<.>.<.> [::.<.> —.<.>.<.>.<.> - g.<.>._._.<.>.<.> m _.<.>.— D.<.> _.-.<.>.a.<.>.—.<.>.<.>.D.<.>.—.<.>.<.>.<.> D._.<.> „._.D._.—_.|: „.<.>.-.<.>.<.>.[:).—.<.>.<.>.<.> [:.<.> —.<.> - D4—w— :).<.>.—.<.>.<.>.<.> D.<.>.—„.<.>.<.>.[:.<.> —m.<.>.<.> Cl-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.D.<.>.<.> -__.<.> 1:1.<.>.<.> -__.:).<.>.<.> “.<.>.- D.<.>.<.> -.<.>.<.>.:].<.>.<.>.<.>.<.>.:).<.>.<.> -„.<.>.<.> Cl—.<.>.<.>.<.>.<.> 53.<.>.<.>.<.>.<.> CJ-._.<.> _.<.>.\: __.<.>.- m _.<.>._-.13- _.<.>.w :].<.>.<.> “—.D—.<.> _— DV.<.>.-m.<.>.<.>,[:l'.<.> <.>,-.<.>.<.>.D a_i-„.<.>.v |: <.>,<.>.<.> -„.<.>.v [:]y _.<.> >.<.>.D' ___-u Ep _._._.El- __.<.>.<.> _.<.> \: „.<.>.—_.- |:|- a_n-__- D'.mn-.<.> B- _.<.> u.<.>.D' ___.<.> [:).<.>.<.> -__- EI.—.<.>.<.> [:]-.<.>.<.>.<.>.<.>.1:1- ---._.1:1.<.>.<.> -.<.>.<.> [] :::: :: :::: &': :::: L': „'t-1:5 [] “::: :::.„“Z“—': „“.—.:: |:! :S: a.<.>."—.<.>.<.>.[___] ————— Cl.<.>.<.>.:).___.g.<.>.<.>.<.>.<.> [:] ----- ...

Načteno

edesky.cz/d/5668839

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmanova Huť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz