« Najít podobné dokumenty

Obec Telnice - Aukční vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Telnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U2107_12172022-aukcni-vyhlaska.pdf
|||lllIIIIIIIIIIl||I|||||||l|||||||||||||||||l|||I||l|l||||||||l|l|
<br> 532104/5/2022—HMSO Cj.: UZSVM/B/STBGB/ZOZZ-HMSO
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronická aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabídkamajetkucz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 12.10.2022 ve 13:00 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 13.10.2022 ve 13:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika— Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Brno,odbor Hospodaření s majetkem státu,Příkop 11,602 00 Brno <.>
<br> Kontaktní osoby jsou: XXXX XXXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,e-mail: Anna.Klimesova©uzsvm.cz <.>
<br> ||.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS").Způsob registrace je uveden vAukčnim řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabídkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 2.700,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č 6015- 4542362110710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 11.10.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhr...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Telnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz