« Najít podobné dokumenty

Obec Hrušovany u Brna - Zveřejněný dokument455.47 KB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrušovany u Brna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejněný dokument455.47 KB
Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100,667 01 Židlochovice,IČ: 00282979
<br> Odbor dopravy
<br> Pracoviště: Nádražní 750,667 01 Židlochovice
<br>
<br> Stránka 1 z 3
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy
<br> provozu: „Ul.Stávání,Hrušovany u Brna“
<br> Městský úřad Židlochovice odbor dopravy,příslušný podle ustanovení § 10,11,zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ),§ 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> zákon o provozu na pozemních komunikacích),a v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) a
<br> odst.2 zákona o provozu na pozemních komunikacích a na základě návrhu,který dne 8.8.2022
<br> podala Obec Hrušovany u Brna,Masarykova 17,664 62 Hrušovany u Brna,IČ: 00281824
<br> oznamuje zahájení
<br> řízení o návrhu opatření obecné povahy
<br> podle § 171 a násl.v části šesté SŘ,ve věci stanovení místní úpravy provozu: „Ul.Stávání <,>
<br> Hrušovany u Brna“ dle dokumentace dopravního značení,Příloha OD-16201-2022 <.>
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu: „Ul.Stávání,Hrušovany u Brna“ byl projednán s Policii
<br> ČR,KŘ JMK,PDI B-v - sdělení č.j.: KRPB-169600-2/ČJ-2022-0603DI-HUM ze dne 2.9 <.>
<br> 2022.Připomínky uvedené ve sdělení č.j.: KRPB-169600-2/ČJ-2022-0603DI-HUM ze dne 2.9 <.>
<br> 2022 byly zapracovány do dokumentace.Situace dopravního značení uvedená v příloze OD-
<br> 16201-2022 je již v souladu se sdělením č.j.: KRPB-169600-2/ČJ-2022-0603DI-HUM ze dne 2 <.>
<br> 9.2022 <.>
<br> Návrh opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu: „Ul.Stávání,Hrušovany u
<br> Brna“,se dotýká zájmů vlastníka komunikace,dále vlastníků nemovitosti sousedících
<br> s průjezdním úsekem dotčené komunikace,na nichž mají být umístěny svislé dopravní značky a
<br> dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na dotčené pozemní komunikaci <.>
<br> Uvedený návrh opatření obecné...

Načteno

edesky.cz/d/5668823

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrušovany u Brna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz