« Najít podobné dokumenty

Město Železnice - Pronájem části pozemku p. č. 924/6 v k. ú. Hodonín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Železnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem části pozemku p. č. 924/6 v k. ú. Hodonín
MĚSTO HODONÍN
<br>
Č.j.MUHOCJ 67090/2022/OPM V Hodoníně 21.9.2022
<br>
<br> Zveřejnění záměru
<br>
Město Hodonín v souladu s ustanovením § 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
<br> v platném znění,zveřejnit záměr pronajmout část pozemku p.č.924/6,v k.ú.Hodonín,za
<br> účelem využití jako zahrádky,o výměře 50 m
2
<,> dle zákresu v katastrální mapě viz příloha A <,>
<br> v případě více zájemců výběrovým řízením – obálkovou metodou,nejvyšší nabídce <.>
<br> Podmínky:
<br>  minimální výše nájemného: 11 Kč/m2/rok,nabídky musí být uváděny v celých korunách <,>
<br>  žadatel nejpozději 10.10.2022 do 12:00 hod.složí kauci ve výši 500 Kč na účet Města
Hodonín č.ú.6015-424671/0100,VS 7402.Kauce vybraného nájemce bude započítána jako
<br> splátka nájemného,ostatním účastníkům bude vrácena <,>
<br>  v případě,že žadatel odstoupí od své žádosti po ukončení konání výběrového řízení,anebo
žadatel vybraný radou města neuzavře nájemní smlouvu,tomuto žadateli se kauce nevrací <,>
<br>  v případě,že nejvyšší nabídky více zájemců budou shodné,bude pokračováno v dalším
výběru těchto zájemců,a to opětovně obálkovou metodou,nejvyšší nabídce <,>
<br>  nabídky musí být podávány v celých korunách <,>
<br>  nájemní smlouva bude podepsána nájemcem do 15 dnů od doručení návrhu smlouvy <,>
<br>  nájemné bude hrazeno 1x ročně vždy do 31.března příslušného kalendářního roku,v němž
nájem probíhá <,>
<br>  výpovědní doba: 3 měsíce
Zájemci jsou povinni své žádosti včetně nabídky výše nájemného doručit do 10.10.2022 na
<br> Městský úřad Hodonín,Odbor právní a majetku,Oddělení nakládání s majetkem do 12:00 hod <.>
<br> Nabídky musí být doručeny v zalepené podepsané obálce označené,v levém horním rohu
<br> nápisem: „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Zahrádka u garáže – NEOTEVÍRAT!!!“ <.>
<br> Otevírání obálek bez osobní účasti zájemců se uskuteční dne 11.10.2022 v 15:00 hod.na
<br> Městském úřadě v Hodoníně,Národní třída 25,Odboru právního a majetku <.>
<br> Na nabídky poručené po lhůtě nebude brá...

Načteno

edesky.cz/d/5668816


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Železnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz