« Najít podobné dokumenty

Město Bechyně - Rozpočtové opatření č. 31/2022 schválené Radou města Bechyně dne 20.09.2022 usnesení č. 197/18-22/R

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bechyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 31/2022 schválené Radou města Bechyně dne 20.09.2022 usnesení č. 197/18-22/R
Radou města Bechyně bylo dne 20.09.2022 schváleno rozpočtové opatření
č.31/2022 usnesení č.197/18-22/R
<br> Rozpočtové opatření č.31/2022 –
snížení financování na:
pol.8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje ve výši 50.000.000 Kč – zřízení
krátkodobého termínovaného vkladu s automatickou obnovou
zvýšení financování na:
pol.8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy ve výši 50.000.000 Kč – ukončení
krátkodobého termínovaného vkladu s automatickou obnovou
<br>
RO č.31/2022 je zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
Dále je rozpočtové opatření na stránkách města Bechyně: www.mestobechyne.cz (sekce Městský úřad
a samospráva – Rozpočet města) <.>
V listinné podobě je možno do dokumentu nahlédnout na Městském úřadu Bechyně <,>
nám.T.G.Masaryka 2,391 65 Bechyně,finanční odbor,Ing.XXXXX XXXXXXXX <.>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXX v.r <.>
vedoucí finančního odboru
V Bechyni 21.09.2022

Načteno

edesky.cz/d/5668811


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bechyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz