« Najít podobné dokumenty

Město Bechyně - Rozpočtová opatření č. 26/2022 – 30/2022 schválená Zastupitelstvem města Bechyně 07.09.2022 usnesení č. 18/3-22/Z

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bechyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová opatření č. 26/2022 – 30/2022 schválená Zastupitelstvem města Bechyně 07.09.2022 usnesení č. 18/3-22/Z
1
<br>
<br> Zastupitelstvem města Bechyně byla dne 07.09.2022 schválena rozpočtová opatření
č.26/2022 – č.30/2022 usnesení č.18/3-22/Z
<br> Rozpočtové opatření č.26/2022 –
navýšení příjmů na:
pol.1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího
ochranu zemědělského půdního fondu ve výši 24.150 Kč
pol.1342 Příjem z poplatku z pobytu ve výši 19.754,34 Kč
pol.1349 Příjem ze zrušených místních poplatků ve výši 25.940 Kč
pol.1381 Příjem daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her ve výši 34.964 Kč
pol.4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 11.741,66
Kč – příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č.519/2021 Sb <.>,o kompenzačním bonusu pro rok 2022 <,>
do rozpočtu obcí
pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 4.600 Kč
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností,pol.2111 Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací <,>
výkonů a práv ve výši 448.850 Kč
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část,pol.2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši
22.400 Kč
navýšení výdajů na:
par.1032 Podpora ostatních produkčních činností,pol.5169 Nákup ostatních služeb ve výši 500.000 Kč
– pěstební práce a těžba dřeva
par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací,pol.5221 Neinvestiční transfery fundacím,ústavům
a obecně prospěšným společnostem ve výši 20.000 Kč – příspěvek společnosti TOULAVA,o.p.s.na
údržbu,rozvoj a modernizaci pěší stezky údolím Lužnice
par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část,pol.5156 Pohonné hmoty a maziva ve výši 22.400 Kč –
pohonné hmoty JSDH Bechyně
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací,pol.5163 Služby peněžních ústavů ve výši
50.000 Kč – bankovní poplatky
<br> Rozpočtové opatření č.27/2022 –
navýšení příjmů na:
par.6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací,pol.2141 Příjem z úroků ve výši 436.580 Kč
par.6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,pol.4134 Převody z rozpočtových účtů
ve výši 8...

Načteno

edesky.cz/d/5668810


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bechyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz