« Najít podobné dokumenty

Město Bechyně - Rozpočtové opatření č. 25/2022 schválené Radou města Bechyně dne 06.09.2022 usnesení č. 182/17-22/R

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bechyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 25/2022 schválené Radou města Bechyně dne 06.09.2022 usnesení č. 182/17-22/R
Radou města Bechyně bylo dne 06.09.2022 schváleno rozpočtové opatření
č.25/2022 usnesení č.182/17-22/R
<br> Rozpočtové opatření č.25/2022 –
navýšení příjmů na:
pol.4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 342.000
Kč – neinvestiční dotace na výdaje související s konáním voleb do zastupitelstva územního
samosprávného celku – města Bechyně a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
navýšení výdajů na:
par.6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků,pol.5019 Ostatní platy ve výši 3.000
Kč,pol.5021 Ostatní osobní výdaje ve výši 270.000 Kč,pol.5029 Ostatní platby za provedenou práci j <.>
n.ve výši 1.000 Kč,pol.5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 1.050 Kč <,>
pol.5139 Nákup materiálu j.n.ve výši 12.000 Kč,pol.5161 Poštovní služby ve výši 4.108 Kč,pol.5162
Služby elektronických komunikací ve výši 4.342 Kč,pol.5164 Nájemné ve výši 20.000 Kč,pol.5169
Nákup ostatních služeb ve výši 24.500 Kč,pol.5173 Cestovné ve výši 2.000 Kč – výdaje související s
konáním voleb do zastupitelstva územního samosprávného celku – města Bechyně a 1/3 Senátu
Parlamentu České republiky
<br>
RO č.25/2022 je zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
Dále je rozpočtové opatření na stránkách města Bechyně: www.mestobechyne.cz (sekce Městský úřad
a samospráva – Rozpočet města) <.>
V listinné podobě je možno do dokumentu nahlédnout na Městském úřadu Bechyně <,>
nám.T.G.Masaryka 2,391 65 Bechyně,finanční odbor,Ing.XXXXX XXXXXXXX <.>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXX v.r <.>
vedoucí finančního odboru
V Bechyni 19.09.2022

Načteno

edesky.cz/d/5668809

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bechyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz