« Najít podobné dokumenty

Město Telč - (PDF 51 kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Telč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF 51 kB)
Usnesení
z 23.zasedání zastupitelstva města,dne 12.09.2022
<br> UZ 229-6/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Telč na období 2023
- 2025 <.>
Hlasování: 16 pro,0 proti,4 se zdrželi
<br> UZ 230-8/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje založení Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p.614 v ulici
Komenského,Telč - Staré Město <.>
<br> Zastupitelstvo města schvaluje stanovy Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.p.614 v
ulici Komenského,Telč - Staré Město dle upravené přílohy podání <.>
<br> Zastupitelstvo města schvaluje prvního předsedu Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě
č.p.614 v ulici Komenského v Telči X X X X X X X X X X X <.>
Hlasování: 20 pro,0 proti,0 se zdrželo
<br> UZ 231-9/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje prohlášení vlastníka budovy č.p.614 Telč,ul.Komenského,Telč -
Staré Město dle přílohy podání <.>
Hlasování: 20 pro,0 proti,0 se zdrželo
<br> UZ 232-10/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatků k uzavřeným smlouvám na bytové jednotky v
bytovém domě č.p.614 v ulici Komenského v Telči ve znění dle přílohy č.1 podání <.>
<br> Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv kupních na bytové jednotky v bytovém domě č.p.614
v ulici Komenského v Telči ve znění dle přílohy č.2 podání <.>
Hlasování: 20 pro,0 proti,0 se zdrželo
<br> UZ 233-11/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje závazek zajistit dofinancování akce „Telč – Dopravní automobil“ ve
výši rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních
zdrojů <.>
Hlasování: 20 pro,0 proti,0 se zdrželo
<br> UZ 234-12/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje závazek města Telče poskytnout organizaci Tělocvičná XXXXXXX XXXXX
Telč finanční příspěvek v maximální výši X XXX XXX Kč na zajištění vlastního podílu k dotaci obdržené
od Národní sportovní agentury na realizaci akce „Sportovní areál Tyršova,Telč“.Poskytnutí
příspěvku bude předcházet uzavření dotační smlouvy mezi městem Telč a Tělocvičn...

Načteno

edesky.cz/d/5668806

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Telč
04. 10. 2022
04. 10. 2022
30. 09. 2022
30. 09. 2022
29. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Telč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz