« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Záměr pronájmu sauny na ul. Drobného

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer_pronajmu_sauna_Drobneho.pdf
Statutární město Brno
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor kultury
<br>
<br>
<br> zveřejňuje v souladu s ust.§ 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
<br> předpisů,záměr
<br>
<br> pronajmout prostory sloužící podnikání v objektu bez č.p./č.ev <.>,o celkové výměře 135,7 m2 <,>
<br> s vnějším bazénkem o výměře 58,9 m2,jenž je součástí pozemku p.č.3331 (zastavěná plocha a
<br> nádvoří) na ul.Černopolní 299/26,602 00 Brno – sever Černá Pole,v k.ú.Černá Pole,obec Brno <,>
<br> vše předáno k hospodaření Muzeu města Brna,příspěvkové organizaci,IČO 00 10 14 27,se sídlem
<br> Špilberk 1,Brno,PSČ 662 24.Objekt je zkolaudován jako sauna (objekt) <.>
<br> Jedná se o objekt,v bezprostřední blízkosti objektu Arnoldova vila,který je evidován v Ústředním
<br> seznamu kulturních památek ČR a který je v současnosti dotčen generální rekonstrukcí včetně
<br> zahrady (rekonstrukcí bude dotčeno okolí sauny,ochlazovací bazének,přístupové cesty apod.) <.>
<br> Nejedná se o nové nabídkové řízení,nýbrž o zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory
<br> zájemci - spolku Komunitní sauna Drobného,z.s <.>,vedeného u Krajského soudu v Brně,pod.sp.zn <.>
<br> L 2831/SL/KSBR se sídlem Lidická 1878/46,Černá Pole,602 00 Brno,IČO 17253802,jenž vznikl
<br> za účelem zlepšovat kvalitu života obyvatel Brna,zlepšovat jejich zdravotní stav tělesně i duševně <,>
<br> rozvíjet komunitní život,navazovat na historii místa Komunitní sauny Drobného a rozvíjet jí skrz
<br> vzdělávací a kulturní akce <.>
<br> Objekt je využíván jako sauna od 60.XXX XXX.století a pro jeho další užití k tomuto účelu musí být
<br> provedena nájemcem zejména modernizace,ekologizace a ekonomizace provozu prostor vč <.>
<br> bazénového zařízení,opravy vnějšího pláště objektu (fasáda,střecha,klempířské prvky) a oprava
<br> oplocení.Nájemné činí 100 000 Kč/rok,pronajímatel je oprávněn nájemné každoročně valorizovat <.>
<br>
<br> Nájem je na dobu určitou 5 let od účinnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících podn...

Načteno

edesky.cz/d/5668793


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz