« Najít podobné dokumenty

Obec Cehnice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Cehnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV.pdf (5.79 MB)
KRAJSKÝ ÚŘAD iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiij
<br> JIHOČESKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství ___M,_ CE- Oddělení silničního hospodářství “ 3
<br> U Zimního stadionu 1952/2 íjmu—„_ "VW,?JĚIU l !
<br> 370 76 České Budějovice
<br> Naše č.j.: KUJCK 114949/2022 „ Sp.zn.: ODSH 108100/2022/pelu1 SO ' Vyřizuje: Ing.Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: |ukschova©kraj-jihocesky.cz
<br> Datum: 20.9.2022
<br> vE/žEJNA' VYHLÁŠKA OPATRENI OBECNE POVAHY STANOVENÍ PRECIjODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNICH KOMUNIKACICH
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle 5 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne 02.09.2022 žádost od navrhovatele:
<br> Obec Cehnice,IČO: 00251038,Cehnice 76,387 52 Cehnice (dále jen „žadatel“)
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu sš 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,právní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),na základě stanoviska Policie CR,Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje - dopravního inspektorátu Strakonice č.j.: KRPC-121826-2/ČJ-2021-020706 ze dne 02.09.2022 a dále v souladu s š 77 odst.1,2 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č.I/22 v obci Cehnice,okres Strakonice,dle situace dopravně inženýrského opatření,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy,z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu realizace stavby: „ZTV Cehnice — Pod Kostelíkem 5.0.101 pozemní komunikace“ <.>
<br> Termín: ode dne nabytí účinnosti do 28.10.2022
<br> Podmínky: 1.Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně in...

Načteno

edesky.cz/d/5668763

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Cehnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz