« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Novosedly - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Novosedly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PÚP_2022_55_Hrn_DIVIa,_zast_Jan_Nevšímal_zast_P_Bílek_k_objížďce__I-4.pdf (796.8 kB)
ODBOR DOPRAVY
Velké náměstí 114/3
<br> pracoviště Budovcova 207
<br> 397 19 Písek
<br>
<br> Č.j.: MUPI/2022/47572
<br>
<br>
<br> Ev.č.: PUP/2022/55/Hrn
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX,XXX XXX XXX
<br> E-mail: Jaroslav.hrnecek@mupisek.cz Písek 16.09.2022
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
OPATŘENÍ OBECNÉ POVA HY
<br> Městský úřad Písek,odbor dopravy,jako správní orgán věcně a místně příslušný podle
ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),v
platném znění,podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171 a násl <.>
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“)
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na pozemních komunikacích na území ORP Písek:
<br> - na silnicích II.třídy č.121,138,139 a 140 <,>
<br> - na silnicích III.třídy č.00423,1215,00422,00421b,1216,1217,1218,1219,12117 <,>
1384,0331,1385,1401,1402,02023,12113,12114,12115,00424 a 12110 <,>
<br> - na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích na území obcí Mirotice <,>
Smetanova Lhota,Písek,Drhovle a Předotice a na veřejně přístupné účelové komunikaci
Jihočeského kraje 4J ( bývalá silnice I/4 souběžná s D4,označována jako „II/604“)
<br> spočívající ve zřízení dopravně-inženýrského opatření („DIO“) pro vyznačení objížděk
při uzavírce silnice I.třídy č.4 v souvislosti s realizací stavby PPP D4 Skalka – Krašovice <,>
úsek Mirotice rozšíření,SO 203 most na silnici III/12110 - demolice mostu přes silnici
I/4,podle situací DIO v příloze,zpracované Pavlem Bílkem – dopravně inženýrská
opatření,Mnichov 132,386 01 Strakonice,ze září 2022 <.>
<br> Pro tuto přechodnou úpravu provozu platí stejné podmínky,za kterých Krajský úřad v Českých
Budějovicích,odbor dopravy a silničního hospodářství,povolí uzavírku silnice I/4,nařídí s tím
související objížďky a stanoví s tím související př...

Načteno

edesky.cz/d/5668762

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Novosedly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz